Prioriteiten

Klimaat

Natuur heeft veel goede invloed op het klimaat. Wij helpen op verschillende manieren om de klimaatverandering zelf en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Meer bomen en natter veen bijvoorbeeld. Maar we maken ook de natuur beter bestand tegen weersextremen en we stimuleren het opwekken van duurzame energie .

Uitgelicht

Inspelen op klimaatverandering

Om de CO2-opslag in de natuur te vergroten, willen wij tot 2030 5.000 hectare extra bos planten en 5.000 hectare veen natter maken. Daarnaast zorgen we ervoor dat de natuur beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte en droogte. En niet alleen de natuur heeft daar wat aan. Water de ruimte geven helpt wateroverlast tegen te gaan in dorpen en steden. Ook stimuleren we – daar waar dat kan - het opwekken van duurzame energie.

CO2 opslaan en vasthouden

Wij willen er voor zorgen dat de natuur meer CO2 vasthoudt en opslaat. Met dat doel voor ogen willen wij tot 2030 5.000 hectare extra bos aanplanten en 5.000 hectare veen natter maken. Lees meer
Lees meer

Aanpassen aan klimaatverandering

Een hogere zeespiegel, meer hitte, droogte en vaker heel hoog water in de rivieren zijn gevolgen van klimaatverandering. Wij werken aan natuurgebieden die hier beter tegen kunnen. Lees meer
Lees meer

Duurzame energie

Wij leveren graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Dus ook, waar dat kan, aan projecten om duurzame energie op te wekken. Lees meer
Lees meer

Deltanatuur

Ruim een derde van ons gebied ligt langs de rivieren of grote wateren. Al decennia werken we er aan om in deze gebieden niet alleen de biodiversiteit te vergroten maar hier ook ruimte te bieden voor water. Met resultaat! Lees meer
Lees meer