Thema

Hout oogsten

Nederland verbruikt zo’n 16 miljoen m3 hout per jaar om te bouwen, timmeren en stoken — ofwel bijna één kuub per persoon per jaar. En dat zal waarschijnlijk alleen maar toenemen, want het besef groeit dat hout een prima, duurzaam alternatief is voor beton, staal en kunststof. Daarbij verdient hout van eigen bodem de voorkeur boven geïmporteerd hout.

FSC®-keurmerk

Op de eerste plaats hebben we liever eigen hout vanwege de CO2-uitstoot: hoe minder ver hout vervoerd wordt, hoe minder uitstoot. Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop het bos wordt beheerd. De multifunctionele bossen van Staatsbosbeheer voorzien nu in zo’n drie procent van de nationale houtvraag en we beheren ze volgens het FSC®-keurmerk, het strengste ter wereld. Dit houdt onder meer in dat we altijd op een duurzame wijze kappen en dat we altijd minder hout oogsten dan dat er aangroeit. Onze houtoogst ligt gemiddeld op 74% van de houtaangroei. Dit zorgt ervoor dat ecologische en economische waarden hand in hand gaan. Bij ongecertificeerd hout is dat lang niet altijd het geval, om het voorzichtig uit te drukken. En er zit ook een principiële kant aan: bij het streven naar een circulaire wereld hoort óók de verantwoordelijkheid om voor onze houtvraag naar onze ‘eigen’ bossen te kijken, en niet alleen die van landen ver weg. Kijk ook ons filmpje over houtproductie of lees meer over hoeveel Staatsbosbeheer kapt.

Hollands hout in gebouw Circl in Amsterdam

Hollands hout

We kappen altijd met speciale aandacht voor bijzondere natuurwaarden, en zorgen ervoor dat het hout van de gekapte bomen uit onze gebieden zo hoogwaardig mogelijk wordt toegepast. Bijvoorbeeld voor meubels en vloeren. Want zolang dat hout gebruikt wordt, blijft CO2 vastgelegd. De inkomsten die Staatsbosbeheer ontvangt met de verkoop van hout komen ten goede aan de natuur en het beheer daarvan. Lees ook 5 vragen over kappen.

Met Hollands hout® heeft Staatsbosbeheer begin 2014 een submerk in de markt gezet, met als doel binnenlandse houttoepassingen te stimuleren. We willen meer uitstraling meegeven aan hout uit Nederlandse bossen door de positie van Hollands hout te versterken. We zijn trots op ons hout.

Hoeveel procent van de oogst gaat naar welke toepassing? De verdeling in percentages is gebaseerd op de totale houtoogst. De percentages verschillen per boomsoort.

Feiten en cijfers

We oogsten 265.000 m3 hout per jaar. De bestemming daarvan: 54% plaatmateriaal, 33% zaag- en emballagehout, 7% brandhout, 6% papier. Er kwam 50.000 ton biomassa vrij uit reststromen, waarvan 64% uit bos, 34% uit overige natuurgebieden en landschapselementen en 2% uit natuurherstelprojecten. (Bron: jaarverslag Staatsbosbeheer 2021).

Van kozijn tot karton

Hollands hout is op heel veel plaatsen terug te vinden. In tuinhout zien we bijvoorbeeld douglas en lariks terug. In gelamineerde houtconstructies en gevelbekleding wordt lariks gebruikt. Hout van Amerikaanse eiken dient vaak als kozijnen, vloeren en fineer. Van vuren en grenen worden veel houtplaten gemaakt. En in kartonnen verpakkingen wordt bijvoorbeeld populier verwerkt. Staatsbosbeheer verkoopt deze producten niet zelf, maar altijd via andere partijen. Alle inkomsten uit de houtoogst gaan terug naar de natuurgebieden. Door voor Hollands hout te kiezen, borgen we de toekomstige kwaliteit en behoud van bossen.

Geen haardhout meer

Staatsbosbeheer is sinds 2019 gestopt met de verkoop van haardhout aan particulieren. In 2020 besloten we ook te stoppen met de verkoop van haardhout aan bedrijven en handelaren. Er is nog een aantal lopende contracten met bedrijven, maar die worden niet verlengd. Vanaf 2025 verkoopt Staatsbosbeheer geen haardhout meer aan bedrijven. De reden hiervoor is het negatieve effect van houtstook op het milieu. Door hout te verbranden komt direct de opgeslagen CO2 vrij. We willen het hout zo lang mogelijk in de kringloop houden.

Het hout dat eerst werd verkocht als haardhout, gaat nu naar de vezelindustrie. Daar wordt plaatmateriaal van gemaakt. De verwerking van het hout vindt plaats in het buitenland, omdat in Nederland die fabrieken niet aanwezig zijn. Maar het hout dat wordt verwerkt, is wel bestemd voor de Nederlandse markt. Het hout wordt bijvoorbeeld verkocht in de bouwmarkt of gebruikt door bouwbedrijven.

Staatsbosbeheer is gestopt met de verkoop van haardhout aan particulieren, bedrijven en handelaren. Dat hout gaat nu naar de vezelindustrie.