Prioriteit

Biodiversiteit

Wij beheren onze terreinen zo dat de verschillende ecosystemen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen om de natuur veerkrachtiger te maken. Hierbij richten wij ons vooral op de Natura 2000-gebieden.

Uitgelicht

Grote variatie

Een zo groot mogelijke variatie aan planten en dieren in Nederland, daar zetten wij ons voor in. Ieder gebied kent verschillende ecosystemen en ieder ecosysteem heeft andere eigenschappen waarin planten en dieren zich thuisvoelen. Daarom varieert onze inzet ook per gebied. Of het nu om bos, veen, heide of een ander soort gebied gaat, wij beheren altijd op zo’n manier dat de biodiversiteit zo groot mogelijk is. En omdat biodiversiteit zich niet beperkt tot onze natuurgebieden, werken we ook steeds meer samen met anderen. Bijvoorbeeld met boeren die kiezen voor natuurinclusieve landbouw.

Bos en biodiversiteit

Bos kent een enorme biodiversiteit. Hoewel het daar relatief goed mee gaat, zijn er veel bedreigingen. Wij werken er dagelijks aan om die biodiversiteit op peil te houden of te laten groeien. Lees meer
Lees meer

Flora en fauna

Een bloeiend planten- en dierenleven in Nederland, waar ook de mens van kan genieten; dat is in de kern onze taak. Dat doen we door leefgebieden van flora en fauna te beschermen of te verbeteren. Lees meer
Lees meer

Natura 2000

Om de biodiversiteit in Europa zoveel mogelijk te waarborgen zijn er Natura 2000 gebieden aangewezen. Stuk voor stuk gebieden met unieke planten en dieren die bescherming nodig hebben. Lees meer
Lees meer

Natuurinclusieve landbouw

Duurzame landbouw die in samenhang met natuur en omgeving zowel landbouwproducten als natuur en landschap voortbrengt, bevordert de biodiversiteit. Daar zetten wij ons dus graag voor in. Lees meer
Lees meer

Groene metropool

Groen vanaf de voordeur. Natuur die verbonden is met de stad. Die zelfs onderdeel uitmaakt van de stad. Dat is ons beeld van een groene metropool en daar streven wij naar. Een groene metropool is niet alleen fijn voor mensen, maar ook goed voor de biodiversiteit Lees meer
Lees meer