Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Friese Wouden

Kleinschalige, eeuwenoude landschappen van bossen en houtwallen, heideveldjes en graslanden, moeras en kronkelende beekjes.

Over de Friese Wouden

De Friese wouden bestaan uit een aantal natuurgebieden met elk hun eigen kenmerken.

Beekdal Linde

Het beekdal van de Linde ligt in het uiterste zuiden van Friesland en ook een stukje ‘over de grens’: het riviertje vormt ten zuiden van Wolvega de grens met Overijssel. Het gevarieerde moerasgebied dat het beekdal is, is een goed tehuis voor vogels: moeras-, weide- en bosvogels voelen zich er thuis, maar – vooral in de winter – zoeken ook veel eenden en ganzen er hun toevlucht.

Wandelen, fietsen, kanovaren zijn allemaal prima methodes om het mooie Friese riviertje De Linde te ontdekken. In het beekdal aan weerszijden van de Linde is heide te vinden, bossen, bomensingels en open weidegebieden.

Beekdal Koningsdiep

Een traag stroompje, veel meer is het watertje niet dat van Bakkeveen, langs de bossen van Beetsterzwaag naar Ulesprong stroomt. Maar kenners weten dat het beekdal van het Koningsdiep van alle Friese beekdalen het minst is aangetast. Dit water en zijn omgeving hebben redelijk ongeschonden de 21e eeuw gehaald. Het eeuwenoude beekdal, met bos, heide en blauwgraslanden, verbergt tal van schatten.

Tjongervallei

Bezuiden het prachtriviertje de Tjonger (de enige officiële taalgrens binnen de Nederlandse landsgrenzen), wordt geen Fries gesproken en ziet ook het landschap er niet uit zoals we dan van Friesland gewend zijn. Water is er niet veel; bossen, boerderijen met een Saksisch uiterlijk en door bomen omzoomde weilandjes des te meer.

Rond Oldeberkoop, dat zeker aanspraak zou kunnen maken op de titel 'mooiste Drentse dorp in Friesland’, liggen heide met vennen, graslanden en drie eerbiedwaardig oude parkbossen. Overal in de Tjongervallei zijn sporen van de rijke historie terug te vinden: karrensporen op de hei, (restanten van) oude kerkjes en delen van de Friese Waterlinie. Rond de Bekhofschans, aan het ook al zo mooie riviertje de Linde vlak ten zuiden van Oldeberkoop, werd in 1672/1673 forse tegenstand geboden aan de troepen van Bommen Berend, de bisschop van Münster die dacht Friesland wel even in te kunnen nemen.