Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Werkbegeleider Binnenwerk


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een vacature voor een werkbegeleider voor het team Binnenwerk in Kootwijk. Het doel van Binnenwerk is duurzame en nuttige banen creëren bij de Rijksoverheid voor mensen met een arbeidsbeperking. De medewerkers werken o.a. in bos- en natuurbeheer. Er zijn ruim 200 mensen in 25 Binnenwerkteams aan het werk in gebieden van Staatsbosbeheer. 

Functiebeschrijving

Als werkbegeleider stuur je een team participanten aan. Je werkt onder functionele (vakinhoudelijke) leiding van de teamleider van Staatsbosbeheer. Voor personele aangelegenheden, zoals werving, begeleiding, opleiding, ontwikkeling en beoordeling schakel je met de clustermanager van Binnenwerk.

Binnenwerk werkt met medewerkers met een doelgroep indicatie en een arbeidshandicap. Het gaat echter niet zozeer om de beperking als wel om wat elke individuele medewerker wèl kan. Elke pilot bestaat uit een team participanten met tenminste 8 medewerkers van 24- 32 uur. De afstand tot de arbeidsmarkt kan groot zijn, en daarom zijn er jobcoaches aanwezig om participanten te begeleiden als dat nodig is. Staatsbosbeheer wil er graag tijd in steken om participanten alle kneepjes van het vak leren.

De participanten vragen veel van jou als werkbegeleider. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid, je biedt hen veiligheid door je te houden aan afspraken. Je neemt hen serieus en draagt zorg voor een goede sfeer voor alle participanten en de andere teamleden. Je toont hierin ten alle tijden een professionele houding. Je spreekt eenvoudige taal en kunt je neutraal opstellen, ook weet je mensen te motiveren. Je hebt geduld. Voorbeeld gedrag hierin is uiterst belangrijk.

Binnenwerk zoekt een werkbegeleider die stevig met beide benen op de grond staat, goed kan relativeren en zijn hand niet omdraait voor werken in wisselende weersomstandigheden. Je kunt je verplaatsen in de behoeften van jouw medewerkers en omgaan met onvoorspelbare situaties je bent consequent en kan ook flexibel zijn.

Meer informatie

De werkbegeleider en de medewerkers uit het team (participanten) komen in dienst bij BZK|UBR|Binnenwerk. Bekijk de uitgebreide vacaturetekst op werkenvoornederland.nl.