Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Teamleider Texel


 • Vacaturenummer: 2021-191
 • Standplaats: Den Burg (Texel)
 • Niveau: hbo 
 • Vakgebied: bos- en natuurbeheer
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max. € 4.430,97 bruto  
 • Reageren vóór: 24 september 2021
 • Meer informatie: Paul Rutten, 06-20789930.

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een teamleider voor beheerteam Texel. Wil jij een uitdagende en veelzijdige natuurbaan op een Waddeneiland? Onder jouw leiding en met een gemotiveerd team zorgen we voor prachtige natuur én draagvlak onder de Texelaars.

‘Texel is anders’ is de titel van een boek dat verscheen over het eiland. Dat geldt ook voor deze brede en uitdagende functie als ‘operationeel manager’. De basis ligt in de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het beheerteam. Van het aansturen en ontwikkelen van de medewerkers tot het behalen van de afgesproken resultaten binnen de toegekende budgetten. En samen met het team maak je keuzes en bewaak je de balans tussen beschermen, beleven en benutten van de natuurgebieden.

Daarnaast sta je op Texel midden in de maatschappij en vertegenwoordig je Staatsbosbeheer als ‘groen nutsbedrijf’. Als beheerteam hebben we het versterken van draagvlak op het eiland hoog in het vaandel. Daarom neem je deel aan overleggen met gemeente, waterschap, agrariërs en andere terreinbeheerders. Je denkt mee over dynamisering van de kust en bewaakt de voortgang van de reconstructie van fietspaden en vertegenwoordigt Staatsbosbeheer binnen Nationaal Park Duinen van Texel.

Als teamleider ben je integraal verantwoordelijk voor de sturing, uitvoering en verantwoording van het natuur- en recreatiebeheer in beheergebied Texel. En voor het onderhouden van de bijbehorende interne en externe relaties en het financieel management. Je geeft leiding aan een betrokken team van 10 boswachters met specialisaties beheer, ecologie en publiek. Je maakt deel uit van het provinciaal managementteam, waarin je mede de koers op provinciaal niveau bepaalt.

Je krijgt te maken met complexe en gevoelige processen en projecten in een zeer betrokken en kritische omgeving. Het gaat daarbij zowel om andere overheden als om uiteenlopende maatschappelijke organisaties en individuen, zoals agrariërs, omwonenden en ondernemers. Je fungeert als eerste aanspreekpunt namens Staatsbosbeheer voor al deze externe partijen op het eiland en treed je op als relatiebeheerder en belangenbehartiger.

Binnen het brede werkveld ligt de focus op de volgende aandachtsgebieden:

 • Integraal werken wat betreft beschermen, beleven en benutten van onze gebieden.
 • Managen van en leidinggeven aan het team met oog op resultaat en ontwikkeling.
 • Financiële verantwoording, planning en budgettering binnen de planning- en control-cyclus.
 • Procesmatig afstemmen met de interne organisatie en de externe omgeving.
 • In goede banen leiden van diverse (natuur)projecten, naast het reguliere beheer.

Functie-eisen

 • Je kunt schakelen tussen visie en praktijk en bent een prettige gesprekspartner en teammanager met inlevingsvermogen. Je bent in staat om te verbinden maar kunt ook knopen doorhakken.  
 • Je hebt een hbo-opleiding, waarvan je de relevantie voor deze functie kunt onderbouwen.
 • Je hebt enkele jaren relevante werkervaring en ervaring in hiërarchisch leidinggeven.
 • Je hebt een brede blik op het werkveld van bos- en natuurbeheer.
 • Je hebt ervaring met financiële planningen en budgetteren.
 • Je bent bekend met werken met de plan-do-check-act-cyclus.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden, zoals tact, kunnen luisteren, empathie en aandacht.
 • Je hebt een proactieve en flexibele werkhouding.
 • Je hebt laten zien dat je bedreven bent om een intern en extern netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je kunt consistent en flexibel opereren in een complexe externe omgeving en bent daadkrachtig.
 • Je woont op Texel of bent bereid er te komen wonen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 10 (CAO Rijk)
 • Salarisindicatie: minimaal 2.756,75 en maximaal € 4.430,97 bruto per maand bij een volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst geldt een proeftijd van 1 maand.
 • Standplaats: Den Burg (Texel).

Solliciteren

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de huidige teamleider van beheerteam Texel: Paul Rutten, 06-20789930.

Stuur je sollicitatie met c.v. vóór 24 september 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-191 met jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail.

Deze vacature is gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrrang.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

In Noord-Holland beheert Staatsbosbeheer een areaal van ca. 18.000 ha, dat zich kenmerkt door een grote verscheidenheid aan beheertypen. Van dynamische duinen langs de Noordzeekust tot gevarieerde bossen langs de binnenduinrand en weidse polders met weidevogels en rietlanden. Van de forten van de Stelling van Amsterdam tot recreatiebossen bij de grote steden en landgoederen, rijk aan cultuurhistorie.

Op Texel beheren we ruim 4.500 ha aan duinen, bos en cultuurhistorisch landschap. Daarnaast beheren we de Prins Hendrikzanddijk van het Waterschap/RWS. Het merendeel van de natuur valt onder Natura2000. Het grootste deel van de terreinen behoort tot het Nationaal Park Duinen van Texel. We werken samen met andere nationale parken en Werelderfgoed Waddenzee in het kader van Nationaal Park van Wereldklasse Waddengebied.

Vooral in de bossen en duinen komen veel bezoekers en ze waarderen deze gebieden heel hoog. De natuurgebieden zijn van grote betekenis voor de regionale toeristische economie. De externe omgeving op het eiland is kritisch en zeer betrokken. Staatsbosbeheer onderhoudt vele externe contacten met buren, boeren, ondernemers, (erf)pachters, vrijwilligers en organisaties en kent verschillende samenwerkingsverbanden. Er lopen diverse projecten waaronder Natura2000 herstel-projecten in de duinen, innovatieve projecten als inrichting Polder Wassenaar (tevens pilot kokkelteelt op land) en oplossingen om water vast te houden in de natuurgebieden.