Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Teamleider Midden-Limburg


 • Vacaturenummer: 2021-83
 • Standplaats: Herkenbosch
 • Niveau: hbo
 • Vakgebied: bos- en natuurbeheer
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 4.430,97
 • Reageren vóór: 15 mei 2021
 • Meer informatie: Atelier van Buiten / CeresRecruitment, Gert Bijker, 06-29239042 of Stephan Temmink, 06-13128199.
   

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer een vacature voor een teamleider in Midden-Limburg.

Als teamleider geef je leiding aan het beheerteam van 8 boswachters met specialisaties beheer, publiek, ecologie en BOA. Aanspreekbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijk. Samen met dit team ben je verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de terreinen van Staatsbosbeheer in Midden-Limburg. En je werkt daarbij ook nauw samen met 2 teams van Binnenwerk.

Je hebt een gedegen kennis van terreinbeheer en affiniteit met natuur en landschap. Bekendheid met de gebieden en het netwerk in Limburg zijn een pré. Je stuurt op het organisatiebelang, bent daadkrachtig, inspirerend, mensgericht en resultaatgericht. Je bent goed in plannen en organiseren, zet efficiënt middelen in binnen de toegekende budgetten en gaat op zoek naar alternatieve inkomsten. 

Je bent een sterke persoonlijkheid die een open sfeer binnen het team creëert. Je weet personeelsinstrumenten op een tijdige en juiste wijze toe te passen. Je geeft vorm aan en realiseert een gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie. Je faciliteert medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. 

Je bent verantwoordelijk voor het gebruik, beheer en ontwikkeling van de CMSi-beheerplannen. En voor voor projecten en programma’s in je werkgebied, zowel als opdrachtnemer als opdrachtgever. Je werkt hierbij op een projectmatige wijze. Je kunt goed overweg met de verschillende applicaties die gebruikt worden binnen de organisatie (CMSI, UBW, HRM, 360, e.d.) en kunt deze kennis ook overdragen op het team. Je onderhoudt op operationeel niveau contacten met externe partijen en andere partners van Staatsbosbeheer.

Je vormt samen met het provinciehoofd en de teamleiders van Noord-Limburg, Zuid-Limburg en Advies & Projecten het provinciaal managementteam van Staatsbosbeheer Limburg. Je hebt een actieve inbrengt in dit team en werkt samen aan een professionele positie van de provinciale eenheid binnen en buiten Staatsbosbeheer. Je levert een bijdrage aan de visie en strategie van de provinciale eenheid en pakt één of meerdere provinciebrede taken of projecten op. Je draagt bij aan een goede samenwerking binnen de organisatie en je hebt een verantwoordelijkheid in het verder professionaliseren en standaardiseren van werkprocessen. 

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het vakgebied en met het verbindend en doortastend leiding geven aan een team.
 • Je hebt sterke organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent goed in het initiëren, opbouwen en onderhouden van (externe) netwerken.
 • Je bent in staat om over de grenzen van het team samen te werken om organisatiedoelen te bereiken.
 • Duits spreken is een pré.
 • Competenties: gastheer, ondernemend, resultaatgerichtheid, samenwerken, communiceren, leidinggeven, kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid, probleemanalyse en samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 10 (cao Rijk).
 • Salarisindicatie: minimaal € 2.756,75 en maximaal € 4.430,97 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Fulltime functie (36 uur per week)
 • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 1 maand van toepassing.
 • Standplaats: Herkenbosch.

Solliciteren

Staatsbosbeheer heeft de werving en selectie voor de vacature exclusief uitbesteed aan Atelier van Buiten / CeresRecruitment. Voor vragen over de vacature of procedure kun je contact opnemen met Gert Bijker, 06-29239042, gert.bijker@ceresinterimsolutions.nl of Stephan Temmink, 06-13128199, s.temmink@vanbuiten.nl.

Reageer voor 15 mei 2021 via de website van ceresrecruitment.nl. Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure. 

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

Beheerteam Midden-Limburg

In Limburg beheert Staatsbosbeheer ongeveer 12.500 ha natuur. We werken daarbij samen met vele partners en gebruikers, besteden veel werk uit aan aannemers en (zorg)instellingen en we werken met vrijwilligers. En omdat Limburg een grensprovincie is, zijn er ook veel contacten met partners in Duitsland en België.

In Midden-Limburg beheert Staatsbosbeheer ongeveer 4.500 hectare natuur. Het werkgebied kent een grote diversiteit aan natuurgebieden: droge en natte gebieden, bos, heide, graslanden, steilranden en rivierbegeleidende natuur langs de Maas. Door deze diversiteit komen hier bijna alle beheertypen voor en is de soortenrijkdom groot. Verschillende gebieden hebben de status van Natura2000-gebied en De Meinweg is een nationaal park. Al deze gebieden worden druk bezocht door Nederlandse en Duitse bezoekers en ook de omgeving is erg betrokken. Er wordt intensief samengewerkt met andere terreinbeherende organisaties, waterschap, gemeenten, provincie en agrariërs en vrijwilligers.

In Midden-Limburg werken we ook samen met 2 teams van Binnenwerk. Dit rijksoverheidsprogramma geeft uitvoering aan de Participatiewet. Via dit programma zijn mensen met een arbeidsbeperking werkzaam in het beheer van gebieden van Staatsbosbeheer.