Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Senior adviseur huisvesting


 • Vacaturenummer: 2021-135
 • Standplaats: Amersfoort
 • Niveau: wo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max. € 5.710,80 bruto
 • Reageren vóór: 30 juli 2021
 • Meer informatie: Mariska Eikenaar, 06-50010174. 

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een senior adviseur huisvesting. Ben jij een ervaren adviseur op huisvestingsgebied en wil je vanuit jouw expertise een bijdrage leveren aan het huisvestingsbeleid en de gebouwenvisie van Staatsbosbeheer? Dan komen we graag met je in contact.

Als senior adviseur huisvesting stel je een handelingskader op voor de gebouwen, waardoor we als organisatie meer uniform kunnen gaan werken. In dit handelingskader staat bijvoorbeeld hoe we onze ambitie realiseren om de gebouwenportefeuille te verduurzamen. Maar ook welke afspraken we maken over het onderhoudsniveau, wat we als kernportefeuille zien en hoe de rollen en verantwoordelijkheden worden belegd. Voor dit handelingskader haal je input op bij collega’s van verschillende afdelingen.

Daarnaast ligt er de opdracht om een integraal inzicht te krijgen in de gebouwenportefeuille. Hiervoor verzamel je informatie uit verschillende bedrijfssystemen, waarmee je (financiële) analyses maakt. Deze analyses vormen de basis voor een huisvestingsplan voor de provinciale eenheden van Staatsbosbeheer. Je gaat in gesprek met de bouwkundige collega’s van het team en collega’s van de provinciale eenheden om te komen tot een toekomstbestendige gebouwenportefeuille. Je brengt in beeld of panden kunnen worden verkocht en of er investeringen nodig zijn voor nieuwbouw of renovatie. Dit landt in het meerjareninvesteringsplan, waardoor we goed zicht hebben op de ontwikkelingen in de gebouwenportefeuille op langere termijn.

Je neemt ook deel aan de projectgroep Hybride Werken. Samen met collega’s van diverse afdelingen geef je invulling aan de manier waarop Staatsbosbeheer deze nieuwe vorm van werken implementeert. Uiteraard fungeer je ook als aanspreekpunt voor collega’s en management voor (complexe) vraagstukken over gebouwen en huisvesting. 

Samengevat: je gaat werken aan passende oplossingen voor huisvestingsvraagstukken waarbij het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en kostenefficiency belangrijke doelen zijn. Daarbij ben je verantwoordelijk voor:

 • Vormgeven van het huisvestingsbeleid en coördineren en faciliteren van het besluitvormingsproces, ook implementeren van het hybride werken is hier onderdeel van.
 • Ontwerpen van nieuwe normen en kaders voor het gebruik van (een deel van de) gebouwenportefeuille.
 • Samenbrengen van alle gebouweninformatie, opstellen exploitatiebegrotingen, analyseren en rapporteren over de (financiële) resultaten van de gebouwenportefeuille en adviseren over mogelijke optimalisatiemogelijkheden.
 • Coördineren van de totstandkoming van integrale huisvestingsplannen en zorgen voor een langetermijnvisie in de ontwikkeling van de gebouwportefeuille.
 • Input leveren voor de jaarlijkse huisvestingsbegroting en het investeringsplan.
 • Ontwerpen van producten en diensten op basis van klantwensen en zorgen voor het goed inbedden in de organisatie.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s op het onderwerp gebouwen en huisvesting in de breedste zin van het woord, met uitzondering van het bouwkundig adviseren (valt onder de senior bouwkundig adviseurs van het team).
 • Onderhouden van een relevant netwerk met externe partijen en waar nodig onderhandelen met verhuurders van gebouwen.

Functie-eisen

We zoeken een collega die het leuk vind om deze nieuwe functie verder vorm en inhoud te geven, iemand die nieuwsgierig is en stevig in zijn of haar schoenen staat. 

Je bent in staat om een strategische visie te ontwikkelen en te vertalen naar praktisch uitvoerbaar beleid, dat werkbaar is voor de collega’s van verschillende disciplines. Daarbij zoek je nadrukkelijk de verbinding en samenwerking met collega’s. Je weet een gevoel te ontwikkelen voor wat er in de organisatie speelt en bent in staat jouw aanpak af te stemmen op de verschillende belangen. Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent sterk in het plannen en organiseren. Je kunt goed onderbouwde (beleids)stukken schrijven en weet deze in heldere taal te verwoorden.

Jouw werkhouding is flexibel, pragmatisch en zelfstandig. Je bent een teamspeler die omgevingsbewust en initiatiefrijk is en die beleidsmatige inzichten kan vertalen in praktische voorstellen. Je hebt een heldere en open manier van communiceren en kunt makkelijk schakelen tussen verschillende onderwerpen en (abstractie)niveaus. Je bent in staat om te denken in oplossingen, maar durft het ook te zeggen als iets volgens jou niet mogelijk is. 

Daarnaast beschik je over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt een afgeronde relevante (aanvullende) opleiding, bijvoorbeeld Vastgoed & Makelaardij, Facility Management of Master Real Estate. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als (beleids)adviseur of projectleider op het gebied van gebouwen en/of huisvesting. Jouw beheersing van de Nederlandse taal is uitstekend.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 12 (CAO Rijk)
 • Salarisindicatie: minimaal € 3.842,26 en maximaal € 5.710,80 bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur). Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Fulltime functie (36 uur per week).
 • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 1 maand van toepassing.
 • Standplaats: Amersfoort. Daarnaast bezoek je en werk je vanuit verschillende locaties in het land. Ook is het in overleg mogelijk om vanuit huis te werken.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Mariska Eikenaar, manager Inkoop & Huisvesting, 06-50010174.

Stuur je sollicitatie met cv vóór 30 juli 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-135 en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

Afdeling Inkoop & Huisvesting

De afdeling Inkoop & Huisvesting adviseert en ondersteunt de organisatie op het gebied van inkoop, huisvesting en facilitair & bedrijfsmiddelen en bestaat uit drie teams. Voor het team Huisvesting zoeken we een nieuwe collega. Het team bestaat nu uit 3 senior bouwkundig adviseurs. Zij zorgen onder andere voor de totstandkoming van en advisering op de onderhoudsplannen en nemen daarnaast de opzet en begeleiding van nieuwbouw- en verbouwprojecten op zich. 

Het team Huisvesting levert een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van de huisvestingsvisie van Staatsbosbeheer. Die richt zich niet alleen op de kantoorhuisvesting van de medewerkers, maar ook op de integrale sturing op de omvangrijke gebouwportefeuille. De verantwoordelijkheden voor het beheer en exploitatie van deze gebouwen is decentraal belegd bij de provinciale eenheden. Team Huisvesting heeft een adviesrol en is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van kaders en normen op het gebied van huisvesting en gebouwbeheer. Maar ook voor het opzetten, adviseren en coördineren van de meerjarige onderhoudsplannen en het adviseren en begeleiden van (nieuw)bouwprojecten. Ook centrale thema’s als duurzaamheid, werkplekkennorm en registratie voor de gebouwen vallen onder deze functie.

We stellen als team alles in het werk om de collega’s optimaal te ondersteunen op het gebied van huisvesting en gebouwen. Omdat de afdeling recent is opgezet, moeten de rollen en verantwoordelijkheden nog verder worden ingebed in de organisatie.