Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Rentmeester Zuid-Holland


 • Vacaturenummer: 2023-14
 • Standplaats: Schiedam
 • Niveau: hbo+ / wo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: € 3503 - € 6405
 • Reageren vóór: 15 februari 2023
 • Meer informatie: Geralda Westerveld, 06-12474216

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een rentmeester die ons team Advies & Projecten in Zuid-Holland komt versterken. Heb je een groen hart en wil je bijdragen aan het versterken van natuur en landschap in Zuid-Holland? Word je enthousiast van het realiseren van maatschappelijke opgaven, waarbij grond een belangrijk middel is? Een breder werkveld dan bij Staatsbosbeheer tref je niet snel. We komen graag met je in contact.

Functiebeschrijving

De grondmarkt in Zuid-Holland is complex. Er is veel vraag naar grond, terwijl die maar beperkt beschikbaar is. Daarnaast staat er de komende jaren veel te gebeuren in het landelijk gebied en daarbij speelt ook Staatsbosbeheer een rol. Het gaat om grote opgaven met een beperkte hoeveelheid middelen. Ga jij die uitdaging aan? Temidden van grote opgaven voor woningbouw en landbouw weet jij kansen te identificeren voor uitbreiden of versterken van natuur- en recreatiegebieden en uiteenlopende exploitatievormen op die terreinen. Met jouw deskundigheid en creativiteit vindt jij oplossingen waar anderen vastlopen.

Jouw werk heeft een multidisciplinair karakter en is veelal maatschappelijk of bestuurlijk gevoelig. Als rentmeester ben je het aanspreekpunt voor het provinciehoofd en de accountmanagers van Staatsbosbeheer op het gebied van grond en gebouwen. Je bent in staat om op strategisch niveau mee te denken en te adviseren. De focus in je werk ligt op de eigendommen van Staatsbosbeheer, maar jouw inzet kan ook gevraagd worden in complexe dossiers bij een van de externe opdrachtgevers, zoals recreatieschappen, provincie of gemeenten.

Je bouwt aan duurzame relaties met samenwerkingspartners. Je bent tegelijkertijd een sterke onderhandelaar die op een goede en ook communicatief correcte wijze om kan gaan met (zakelijke) belangentegenstellingen. Je voert zelfstandig en projectmatig onderhandelingen voor complexe vastgoeddossiers. Je signaleert relevante ontwikkelingen en kansen voor Staatsbosbeheer op de grond- en gebouwenmarkt. Je neemt daarin initiatief, zowel beleidsmatig als zakelijk en bent daarin creatief.

Je adviseert binnen landelijke kaders over onder ander langjarig ingebruikgeven, verwerven en vervreemden van gronden en gebouwen. Je kent de uitvoeringsmogelijkheden en -beperkingen van markt- en (semi)overheidspartijen en concretiseert verschillende innovatieve financieringsbronnen en samenwerkingsverbanden in de praktijk. Je bent gericht op samenwerken, waarbij het op eigen initiatief delen van kennis en vaardigheden met collega’s vanzelfsprekend is.

Herken je jezelf in dit profiel, maar heb je andere werkervaring en interesse om rentmeester te worden? Vanwege het multidisciplinaire karakter van het werk en van het team om je heen zijn we ook dan nieuwsgierig naar je en nodigen je van harte uit om te reageren.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau.
 • Je hebt enkele jaren relevante werkervaring.
 • Je bent (aspirant) lid van een beroepsvereniging, bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters en/of bent gecertificeerd binnen het vakgebied of bereid dat te worden
 • StaJe hebt een actueel netwerk binnen het werkveld grondzaken, bij voorkeur binnen Zuid-Holland.
 • Je gaat op een goede en communicatief correcte wijze om met (zakelijke) belangentegenstellingen en kan vraagstukken integraal benaderen
 • Je bent goed op de hoogte van actuele marktontwikkelingen en de veranderende posities en onderlinge verhoudingen van markt- en (semi)overheidspartijen.
 • Je hebt affiniteit met de zakelijke markt, beschikt over overtuigingskracht en bent vaardig in onderhandelen.
 • Je bent ondernemend, communicatief sterk en in staat zowel interne als externe strategische relaties te onderhouden
 • Je hebt inzicht in de ontwikkeling van maatschappelijke verhoudingen en de positie van Staatsbosbeheer in de zakelijke en politiek bestuurlijke context

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 11 of 12 (CAO Rijk), afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Salarisindicatie: minimaal € 3.503,53 en maximaal € 6.405,65 bruto per maand bij een volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel Keuze Budget) bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar, en een proeftijd van één maand, met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd.
 • Standplaats: Schiedam / hybride.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Geralda Westerveld, teamleider Advies & Projecten (specialisten) in Zuid-Holland, 06-12474216.

Stuur je sollicitatie met cv vóór 15 februari 2023 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2023-14 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail.

De aanvraag van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

In Zuid-Holland beheert Staatsbosbeheer ruim 20.000 hectare natuur- en recreatiegebied. Het werkgebied strekt zich uit van de duinen rond Noordwijk en de weidevogelgebieden in het Groene Hart tot de bosgebieden rond de grote steden. Hier werken 111 mensen die zorgdragen voor communicatie, projecten, beheer, toezicht, monitoring, voorlichting en excursies. De provinciale eenheid Staatsbosbeheer Zuid-Holland bestaat uit 8 teams, waarvan 5 beheerteams: Stad en Duin, Groene Hart, Voorne-Putten-IJsselmonde, Hof van Delfland en Rottemeren-Bentwoud. Elk team bestaat uit ongeveer 10 tot 15 boswachters met specialisatie beheer, publiek en ecologie. Daarnaast zijn er 3 teams Advies & Projecten: Communicatie & Samenwerking, Projecten en Specialisten. Elk team wordt aangestuurd door een teamleider.