Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Rentmeester Flevoland


 • Vacaturenummer: 2021-93
 • Standplaats: Zeewolde
 • Niveau: wo
 • Vakgebied: vastgoed
 • Uren per week: 32
 • Dienstverband: tijdelijk (3 jaar)
 • Maandsalaris: max € 5.710,80
 • Reageren vóór: 14 mei 2021
 • Meer informatie: Marieke Schoonderwoerd, 06-22218659.

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een ondernemende en bestuurlijk sensitieve rentmeester voor vastgoedzaken in Flevoland.

Als rentmeester opereer je als deskundig specialist op het brede en gevarieerde terrein van grond en gebouwen. De werkzaamheden zijn multidisciplinair van karakter en veelal maatschappelijk of bestuurlijk gevoelig. Je bent het aanspreekpunt voor het provinciehoofd, de accountmanager en de teamleiders voor zaken rond grond en gebouwen en je kunt op strategisch niveau met hen meedenken. Met de andere rentmeesters is er een taakverdeling in de vastgoedzaken.

Jouw werkzaamheden als rentmeester in Flevoland richten zich met name op complexe, in elkaar grijpende en soms langlopende vastgoedzaken in Almere. Hier werken gemeente en Staatsbosbeheer intensief samen. Gezien de snelle groei van Almere en de grote woningbouwopgave in deze gemeente is het van groot belang om ook op vastgoedvlak een goede samenwerking te vinden. Het gaat hierbij over wegverbredingen en windmolens, de ontwikkeling van de wijken Nobelhorst, Overgooi, Pampushout en Oosterwold en de realisatie van Eemvallei en Ontwikkelplan Almeerderhout. Maar ook over de ambities van Staatsbosbeheer voor aankoop van nieuwe gronden. Al deze ontwikkelingen en projecten haken in elkaar en bieden kansen voor package-deals, waarbij snel grote transacties geregeld kunnen worden en het groen in en om Almere voor de toekomst geborgd blijft.

Als rentmeester speel je hierin een belangrijke rol. Je voert zelfstandig en projectmatig, binnen algemeen gestelde kaders, onderhandelingen voor deze complexe vastgoeddossiers. Je organiseert jouw eigen werkpakket en signaleert relevante ontwikkelingen en kansen voor Staatsbosbeheer op de grond- en gebouwenmarkt. Je neemt initiatieven, zowel beleidsmatig als zakelijk en bent daarin ondernemend en creatief.

Je maakt deel uit van het team Advies & Projecten van Staatsbosbeheer in Flevoland. Dit team bestaat verder uit twee andere rentmeesters, drie projectleiders, een ecoloog, een provinciaal adviseur, een adviseur landschap & cultuurhistorie, een accountmanager, een communicatieadviseur en drie boswachters projecten.

Functie-eisen

  • Je hebt een academisch denk- en werkniveau, met een achtergrond op het gebied van vastgoed.
  • Je bent lid van een beroepsvereniging, bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, en bent gecertificeerd binnen het vakgebied.
  • Je beschikt over relevante werkervaring, in politiek en bestuurlijk complexe situaties.
  • Je hebt verstand van en werkervaring in gebieds- en vastgoedontwikkeling, gemeentelijke grondexploitaties en grondprijsonderhandelingen, gemeentelijke grondbedrijven, anterieure c.q. ontwikkelingsovereenkomsten, erfpacht, infra, kavelexploitaties en -ontsluitingen. Je hebt ervaring met natuur in en om de stad, compensaties en ruimtelijke ordening.
  • Je bent op de hoogte van de laatste politiek-bestuurlijke en juridische ontwikkelingen in het werkveld, van actuele marktontwikkelingen en de veranderende posities en onderlinge verhoudingen van markt- en (semi)overheidspartijen. 
  • Je bent gericht op samenwerking waarbij het op eigen initiatief delen van kennis en vaardigheden met collega’s vanzelfsprekend is. Je bent in staat om samenwerkingsverbanden aan te gaan en duurzame relaties op te bouwen.
  • Je beschikt over een actueel netwerk binnen het werkveld grondzaken, bij voorkeur binnen Flevoland. Je bent in staat zowel interne als externe (strategische) relaties te onderhouden.
  • Je bent ondernemend, communicatief sterk, creatief en bestuurlijk sensitief.
  • Je bent een strateeg die in staat is abstracte doelen te vertalen naar concrete transacties.
  • Je bent een sterke onderhandelaar die op een goede en ook communicatief correcte manier om kan gaan met zakelijke belangentegenstellingen en je beschikt over overtuigingskracht.
  • Je hebt inzicht in maatschappelijke verhoudingen en de positie van Staatsbosbeheer in de zakelijke en politiek bestuurlijke context.
  • Je kunt vraagstukken integraal benaderen.
  • Je bent goed in staat zaken zelfstandig op te pakken en af te handelen.

  Arbeidsvoorwaarden

  • Salarisschaal 12 (CAO Rijk).
  • Salarisindicatie: minimaal € 3.842,26 en maximaal € 5.710,80 bruto per maand bij volledige werkweek (36 uur). Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), dat bestaat uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
  • Aantal uren: 32 uur per week
  • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 3 jaar met een proeftijd van 2 maanden.
  • Standplaats: Zeewolde.

  Solliciteren

  Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marieke Schoonderwoerd, teamleider Advies & Projecten, 06-22218659..

  Stuur je sollicitatie met cv vóór 14 mei 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-93 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail.

  Deze vacature wordt zowel intern als extern opengesteld, waarbij interne medewerkers bij gelijke geschiktheid voorrang hebben. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Over Staatsbosbeheer

  Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

  Flevoland is een jonge, dynamische provincie waarin bos en natuur zich sinds de 60-er jaren stormachtig hebben ontwikkeld. Met in totaal 25.000 ha, waarvan 4.500 ha aan Flevolandschap en 1.000 ha aan Natuurmonumenten is uitgegeven in erfpacht, is Staatsbosbeheer de grootste terreinbeheerder in Flevoland. Die terreinen zijn onderverdeeld in het Kuinderbos, de Randmeerbossen, het Horsterwold, de stadsbossen van Almere en Lelystad en de dorpsbossen rond Dronten en Swifterbant. De Oostvaardersplassen nemen, als Natura2000-gebied en onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, een bijzondere plaats in.

  Flevoland is een provincie die jouw hart snel zal veroveren: met de Oostvaardersplassen als vogelgebied van internationale betekenis, met grote aaneengesloten oppervlaktes bossen en met twee snelgroeiende steden die zich groen willen profileren. De dynamiek rondom de verstedelijking van met name Almere en Lelystad zorgt voor een boeiende en levendige vastgoedportefeuille.