Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Projectleider IJsselmeer


 • Vacaturenummer: 2022-165
 • Standplaats: Amersfoort
 • Niveau: hbo / wo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: € 3503 - € 5343 
 • Reageren vóór: 13 februari 2023
 • Meer informatie: Miranda Berendsen, 06-52401048 of IJsbrand Zwart, 06-50009177

Staatsbosbeheer is voor het Programma Deltanatuur op zoek naar een projectleider IJsselmeer. Ben jij een ervaren projectleider en wil jij je graag inzetten om de natuur en kwaliteit van het IJsselmeergebied te verbeteren? Dan komen we graag met je in contact.

Functiebeschrijving

Als projectleider IJsselmeer ga je aan de slag met het project Oostvaardersoevers. Dit project is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), een investeringsprogramma van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Doel van het project is het Markermeer te verbinden met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen en zo te komen tot een ecosysteem dat toekomstbestendig is. Oftewel: vitaal, gevarieerd en robuust genoeg om ook andere ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische groei en toenemende recreatie behoefte op te vangen. Staatsbosbeheer voert dit project uit samen met Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van de ministeries voor IenW en LNV. En we werken daarbij ook nauw samen met regionale partijen als provincie Flevoland, gemeenten Almere en Lelystad, waterschap Zuiderzeeland en Flevolandschap.

Het project Oostvaardersoevers zit in de planuitwerkingsfase. Als projectleider zorg je ervoor dat de inbreng van Staatsbosbeheer, als partner van PAGW, als eigenaar en als beheerder van delen van het plangebied, goed meegenomen wordt. Dit is zowel belangrijk vanuit het oogpunt van samenwerking als om de ecologische kwaliteit voor onze terreinen en de verbindingen te borgen. Binnen het projectteam Oostvaardersoevers werk je samen met de gebiedspartners aan realiseren van deelproducten en aansturen van ingenieursdiensten.

Binnen Staatsbosbeheer stem je af met collega’s van het programma Deltanatuur en de provinciale eenheden. Je coördineert de inzet van deskundigen bij Staatsbosbeheer en zorgt voor een intern gedragen lijn voor gezamenlijk besluitvorming. Je bent verantwoordelijk voor de projectplanning en een goede communicatie over het project binnen Staatsbosbeheer.

Een groot deel van je tijd ben je bezig met het project Oostvaardersoevers, maar daarnaast wordt je ook ingezet bij andere PAGW-gerelateerde zaken en projecten die spelen in het IJsselmeer. Je trekt daarin samen op met de programmamanager IJsselmeer.

Ben jij de projectleider die met daadkracht en kennis de belangen van Staatsbosbeheer kan inbrengen? Die het leuk vindt om mee te denken over de toekomst van het IJsselmeer, het ecosysteem-denken meebrengt en niet terugdeinst voor opereren in een bestuurlijk-gevoelig en dynamisch werkveld? Zo ja, dan zien we je graag in ons team.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo of hbo+ werk- en denkniveau.
 • Je hebt enkele jaren specifieke ervaring met projectleiding en de daarbij behorende projectbeheersing en (financiële) verantwoording van projecten. 
 • Je hebt ervaring in politiek-bestuurlijke trajecten en (regionale) gebiedsontwikkelingsprojecten.
 • Je hebt ervaring met complexe regionale gebiedsopgaven en (herstel van) ecosystemen.
 • Je bent in staat om afspraken en verwachtingen goed vast te leggen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met risicomanagement.
 • Je werkt proactief samen met leden van het projectteam en legt verbindingen, zowel in- als extern.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Je bent omgevingsbewust, weet te overtuigen en bent in staat om samen met anderen goede integrale oplossingen te zoeken voor systeemherstel en terreinbeheer vanuit een systeembenadering;
 • Je krijgt voldoening van het overeenstemming bereiken met diverse stakeholders en bent daarbij gericht op het bereiken van overeenstemming;

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 11 (CAO Rijk).
 • Salarisindicatie: minimaal € 3.503,53 en maximaal € 5.343,27 bruto per maand bij een volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel Keuze Budget) bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar, met een proeftijd van één maand, en met uitzicht op een verlenging voor één jaar.
 • Standplaats: Amersfoort, maar veel overleggen vinden plaats in de omgeving van het IJsselmeer, met name Lelystad, of via MS Teams.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Miranda Berendsen, programmamanager IJsselmeer, 06-52401048, m.berendsen@staatsbosbeheer.nl of IJsbrand Zwart, provinciaal adviseur Flevoland, 06-50009177 ij.zwart@staatsbosbeheer.nl.

Stuur je sollicitatie met cv vóór 13 februari 2023 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2022-165 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail. 

De aanvraag van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Het programma DeltaNatuur is één van de landelijk strategische programma’s van Staatsbosbeheer en bestaat uit 4 onderdelen: Zuidwestelijke Delta, Rivieren, IJsselmeer en Waddengebied.
Het programma heeft als doel de landelijke systeemgerichte benadering te borgen in systeemherstel en beheer van onze terreinen. Daarbij ligt de focus op de grote landelijke programma’s zoals bijvoorbeeld Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), Integraal RivierManagement (IRM) Kader Richtlijn Water (KRW).

De opgaven en externe opdrachten worden elk centraal aangestuurd door een programmamanager. De projectleider IJsselmeer maakt deel uit van het team Projecten en wordt functioneel aangestuurd vanuit het programma Deltanatuur.