Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Projectleider Friesland


 • Vacaturenummer: 2021-146
 • Standplaats: Leeuwarden
 • Niveau: hbo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 5.039,00
 • Dienstverband: tijdelijk (3 jaar)
 • Reageren vóór: 27 juli 2021
 • Meer informatie: Annelies van der Goot, 06-12630980

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een projectleider voor het team Advies & Projecten in Friesland.

Werk aan de winkel in de Friese natuur! We zoeken daarom een nieuwe collega met een groen hart en een helder hoofd die ons helpt bij het realiseren van natuurprojecten. Staatsbosbeheer heeft in Friesland een goed gevulde projectenportefeuille, met daarin zowel projecten gericht op natuurherstel als stikstofreductie. Maar we staan ook voor flinke opgaven als het gaat om de aanleg van nieuw bos, het vernatten van veen, gebiedsprocessen en biodiversiteitsherstel. Belangrijke thema’s die van grote betekenis zijn voor de toekomst van de natuur en de leefbaarheid. We zoeken een enthousiaste collega om samen aan deze opgaven te werken. We doen dat op een integrale wijze, met veel aandacht voor de omgeving.

Deze projecten staan naast het reguliere beheer. De complexiteit van de projecten loopt van projecten met afgebakende onderwerpen, een korte looptijd en relatief helder kaders tot complexe meerjarige projecten met vele samenwerkingspartners, grote budgetten en grote impact op de omgeving en de eigen organisatie. De afstemming met de 6 beheerteams is een cruciaal onderdeel voor het welslagen van ons werk.

Als projectleider maak je onderdeel uit van het team Advies & Projecten van Staatsbosbeheer Fryslân. Je stuurt een projectteam aan. Je bereidt zelfstandig projecten voor, voert ze uit en bent verantwoordelijk voor te behalen resultaten. Je regelt planningen, ramingen, vergunningen, aanbestedingen en contractbeheersing voor het project. Je zorgt voor borging, draagvlak en afstemming binnen de beheerteams. Je hebt oog voor het integrale karakter van de opdrachten en weet tijdig de juiste adviseurs bij het project te betrekken. En je bewaakt draagvlak bij en afstemming met externe partijen.

Functie-eisen

  • Een hbo denk- en werkniveau.
  • Minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider voor een terreinbeherende organisatie, een natuurorganisatie of overheid en de daarbij behorende projectbeheersing en (financiële) verantwoording van projecten.
  • Maatschappelijke en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
  • Ervaring met omgevingsmanagement
  • Proactief in het betrekken van anderen (intern/extern).
  • Communicatief vaardig in woord en geschrift. Je maakt makkelijk contact met de verschillende stakeholders en spreekt de taal van beheerders, aannemers, adviseurs en bestuurders.
  • Resultaatgericht, flexibel en verbindend en creatief in het vinden van oplossingen.

  Arbeidsvoorwaarden

  • Salarisschaal 11 (CAO Rijk).
  • Salarisindicatie: minimaal € 3.279,32 en maximaal € 5.039,00 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
  • Aantal uren: 36 uur per week.
  • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 3 jaar met een proeftijd van 2 maanden.
  • Standplaats: Leeuwarden.

  Solliciteren

  Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Annelies van der Goot, teamleider Advies & Projecten, a.vandergoot@staatsbosbeheer.nl, 06-12630980.

  Stuur je sollicitatie met cv vóór 27 juli 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-146 en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail.

  Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat.

  De sollicitatiegesprekken zijn bij voorkeur in de week van 9 tot en met 13 augustus 2021. Het is mogelijk, bijvoorbeeld i.v.m. vakantie, om het gesprek online te voeren.

  Over Staatsbosbeheer

  Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

  De gebieden van Staatsbosbeheer in Fryslân kenmerken zich door veel verschillende natuur- en landschapstypes; van stuivende duinen tot natte rietlanden. Met 36.000 ha natuur is Staatsbosbeheer stevig verankerd in alle gemeenten in deze provincie. Vogels, zowel weidevogels als wadvogels, spelen een belangrijke rol in het beheer. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer in Fryslân de zorg over monumenten, cultuurhistorische objecten en kleinschalige landschapselementen. Hoewel Fryslân ‘slechts’ 650.000 inwoners telt, komen hier jaarlijks 1,8 miljoen bezoekers waarbij de Friese meren en het Waddengebied favoriet zijn.

  De provinciale eenheid Staatsbosbeheer Fryslân bestaat uit 7 teams: 6 beheerteams (Ameland, Terschelling, Vlieland, Noard-Fryslân, Súdwest-Fryslân en Súdeast-Fryslân) en het team Advies & Projecten. De projectleider maakt deel uit van dit laatste team.