Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Projectleider Flevoland


 • Vacaturenummer: 2021-156
 • Standplaats: Zeewolde
 • Niveau: hbo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 5.039,00
 • Reageren vóór: 16 augustus 2021
 • Meer informatie: Marieke Schoonderwoerd, 06-22218659.

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een ervaren projectleider voor het team Advies & Projecten in Flevoland. Wie komt ons helpen pionieren?

Als projectleider is jouw belangrijkste taak het aansturen van projecten. Je werkt in opdracht van de interne opdrachtgever en met een compact projectteam. Samen met de teamleider Advies & Projecten en met andere projectleiders zorg je voor een continue kwaliteit en een goed gevulde projectenportefeuille. De verdeling van de projecten gaat in gezamenlijk overleg.

De projecten staan naast het reguliere beheer, zijn vrijwel volledig extern gefinancierd en dragen bij aan de realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen. Ze zijn divers qua inhoud en complexiteit, variërend van projecten met afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders, tot projecten met grote impact op de omgeving, de eigen organisatie, de verantwoordingslast en de verwevenheid van en met processen in en buiten het project. 

Je maakt deel uit van het team Advies & Projecten. Dit team bestaat uit een teamleider en 3 projectleiders (waarvan één tevens projectcoördinator is) en een ecoloog, provinciaal adviseur, senior-adviseur terreinbeheer (landschap & cultuurhistorie), accountmanager, communicatieadviseur en 3 rentmeesters. Verder zijn er nog 3 boswachters projecten die vooral op inrichtingsprojecten worden ingezet. Je werkt nauw samen met collega's uit je team en met de boswachters, teamleiders en gebiedsmanager in Flevoland.

De projectenportefeuille van Staatsbosbeheer in Flevoland is omvangrijk. Hierin zitten projecten vanuit het provinciale Programma Nieuwe Natuur en Natura2000-opgaves. Maar ook (her)inrichtings- en compensatieprojecten en opdrachten vanuit landelijke programma's van Staatsbosbeheer. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van poortgebieden van Nationaal Park Nieuw Land en de groenopgave Almere/Lelystad als onderdeel van het programma Groene Metropool. Komende 10 jaar komen daar projecten bij vanuit het Programma Natuur. Die dragen bij aan de robuustheid van Natura2000-gebieden, zoals de versterking van de natte as tussen Wieden-Weerribben en Naardermeer.

Functie-eisen

  • Je hebt een hbo+ denk- en werkniveau.
  • Je hebt minimaal 5 jaar specifieke ervaring met projectmatig werken en de daarbij behorende projectbeheersing en (financiële) verantwoording van projecten.
  • Je hebt bij voorkeur ook ervaring met Europese subsidies (zoals POP en Leader).
  • Je hebt ervaring in politiek-bestuurlijke trajecten.
  • Je hebt kennis en ervaring met gebiedsontwikkelingsprojecten en omgevingsmanagement in het landelijk gebied.
  • Je bent in staat om goede afspraken en verwachtingen vast te legen met de externe financier.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met risico gestuurd werken (risicomanagement).
  • Je werkt pro actief samen met projectteam leden en legt verbindingen, zowel in- als extern.
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je krijgt voldoening van het overeenstemming bereiken met diverse stakeholders.
  • Je bent resultaatgericht, omgevingsbewust en weet te overtuigen.

  Arbeidsvoorwaarden

  • Salarisschaal 11 (CAO Rijk).
  • Salarisindicatie: minimaal € 3.279,32 en maximaal € 5.039,00 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
  • Fulltime functie (36 uur per week)
  • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met kans op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 1 maand van toepassing.
  • Standplaats: Zeewolde.

  Solliciteren

  Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marieke Schoonderwoerd, teamleider Advies & Projecten, 06-22218659. Zij is op vrijdagochtend 23 juli en 30 juli van 10.00-11.00 uur en daarna weer vanaf 4 augustus volledig beschikbaar om vragen te beantwoorden. 

  Stuur je sollicitatie met cv vóór 16 augustus 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-156 en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail. 

  De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 31 augustus 2021. Deze vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

  Over Staatsbosbeheer

  Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.  

  Flevoland is een jonge, dynamische provincie waarin bos en natuur zich sinds de 60-er jaren stormachtig hebben ontwikkeld. Met totaal 25.000 ha, waarvan 4.500 ha in erfpacht is uitgegeven aan Flevolandschap en 1.000 ha aan Natuurmonumenten, is Staatsbosbeheer de grootste natuurbeheerder in Flevoland. Kuinderbos, Randmeerbossen en Horsterwold vormen samen het grootste aaneengesloten loofbos op klei van Europa. Verder beheren we stadsbossen bij Almere en Lelystad, twee snelgroeiende steden die zich groen willen profileren, en dorpsbossen bij Dronten en Swifterbant. De Oostvaardersplassen nemen als Natura2000-gebied en onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land een bijzondere plaats in. Het is een vogelgebied van internationale betekenis en de bakermat van zeearenden in Nederland.