Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Boswachter Zuid-Limburg


 • Vacaturenummer: 2021-92
 • Standplaats: Schin op Geul
 • Niveau: mbo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 3.546,17
 • Reageren vóór: 18 juni 2021
 • Meer informatie: Eva Sparreboom, 06-13802814.

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een boswachter met specialisatie publiek en boa-taken voor de natuurgebieden in Zuid-Limburg.

Communicatieve vaardigheden zijn van belang bij het uitoefenen van deze functie. Als boswachter publiek ben je het gezicht van Staatsbosbeheer in Zuid-Limburg. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de media. Je communiceert pro-actief over werkzaamheden en bijzonderheden in de gebieden en draagt daarmee bij aan de positionering van Staatsbosbeheer. Social media is je niet vreemd en je draait je hand niet om voor het maken van een informatieposter of schrijven van een blogbericht.

Je bent samen met de boswachter beheer verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de collega-boswachters in het beheerteam en de vrijwilligers. Je onderhoudt contacten met ondernemers, met gebruikers zoals mountainbikers, wandelclubs en ruiters, met gemeenten en provincie en met onze vele buren.

Met je collega-boswachter publiek denk je na over routes en andere recreatieve voorzieningen, samenwerkingen en onderhoud. Samen met andere collega’s draag je, vanuit het oogpunt van recreatie en communicatie, actief bij aan de vele projecten in Zuid-Limburg op het gebied van natuurherstel, bosaanleg en herinrichtingsmaatregelen.

Als gastvrouw of gastheer draai je mee in het rooster van toezicht en handhaving, ook in de weekenden. Ongeveer 50% van je tijd bestaat uit toezichthoudende en handhavende taken. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (boa) sta je letterlijk in het veld tussen mens en natuur. Je bent onderdeel van het boa-team van Staatsbosbeheer in Limburg en surveilleert in weekenddiensten regelmatig in de natuurgebieden.

Bij overtredingen treed je op binnen de wettelijke kaders en met de wettelijk toegestane middelen. Naast de boa-taken in het veld onderhoud je operationele contacten met bijvoorbeeld wijkagenten, gemeentelijke boa's en boa's van andere handhavingspartners. Voor de gebieden van Staatsbosbeheer in Zuid Limburg organiseer en coördineer je de surveillance en handhaving. Je stelt een programma op en zorgt voor de uitvoering ervan, inclusief beheer van het budget en maken van rapportages. Je levert een bijdrage aan het halen van de provinciale doelen. Deze doelen worden in een provinciaal handhavingsplan opgesteld, in overleg met de provinciale boa-coördinator.

Je adviseert management en collega’s gevraagd en ongevraagd bij vraagstukken op het gebied van publiek, recreatie, toezicht en handhaving. Je maakt deel uit van het beheerteam van Staatsbosbeheer in Zuid-Limburg. Je levert inhoudelijke input en onderbouwing in de weging tussen beschermen, beleven en benutten die je als team samen maakt. Je kent de landelijke kaders en ambities, je draagt bij aan de speerpunten van het ondernemingsplan en zoekt afstemming met de adviseurs van het team Advies & Projecten.

Functie-eisen

  • Je hebt minimaal een diploma mbo bos- en natuurbeheer niveau 4 en ervaring in het vakgebied.
  • Je hebt een boa-diploma domein 2 of bent bereid dit te halen en je hebt al een boa-basisopleiding.
  • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving in de agrarische sector en van natuurwetgeving.
  • Je hebt een rijbewijs B.
  • Je hebt kennis van en interesse in de flora en fauna van Zuid-Limburg.
  • Je hebt aantoonbare kennis van en praktische ervaring en affiniteit met terreinbeheer in relatie tot publiek (voorlichting) en recreatie.
  • Jouw mondelinge en schriftelijke communicatie is uitstekend.
  • Je hebt ervaring met voorlichting over de positie van Staatsbosbeheer of een vergelijkbare organisatie in het publieke debat.
  • Je staat stevig in jouw schoenen, hebt oog voor de belangen van de omgeving en kunt goed omgaan met publiek en andere doelgroepen.
  • Je hebt ruime ervaring op het gebied van planmatig en systematisch werken.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het coördineren en plannen van werkzaamheden en operationeel aansturen van directe collega’s, vrijwilligers en externen.
  • Je kunt gemakkelijk omgaan met verschillende doelgroepen die zich inzetten voor Staatsbosbeheer zoals bijvoorbeeld stagiaires, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers.
  • Jouw administratieve en communicatieve vaardigheden zijn goed en je kunt goed overweg met de computer en allerlei programma's.
  • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
  • Je denkt en zoekt naar gedeelde belangen en handelt hier ook naar.
  • Je hebt een proactieve en flexibele werkhouding, waarmee je anderen weet te motiveren.
  • Je bent flexibel inzetbaar; voor deze functie wordt regelmatig buiten kantoortijden en in de weekenden een beroep op je gedaan.

  Arbeidsvoorwaarden

  • Salarisschaal 8 (CAO Rijk).
  • Salarisindicatie: minimaal € 2.623,34 en max. € 3.546,17 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
  • Aantal uren: 36 uur per week.
  • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 1 maand van toepassing.
  • Standplaats: Schin op Geul.

  Solliciteren

  Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Eva Sparreboom, teamleider Zuid-Limburg, 06-13802814.

  Stuur je sollicitatie met cv vóór 18 juni 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-92 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail.

  Over Staatsbosbeheer

  Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.  

  In Limburg beheert Staatsbosbeheer ongeveer 12.500 hectare aan zeer uiteenlopende soorten natuur, waaronder grote en kleine Natura 2000-gebieden met veel bijzondere en zeldzame flora en fauna. Daarbij werken we samen met partners en gebruikers. We besteden veel werk uit aan aannemers en (zorg)instellingen en werken met vrijwilligers. We werken projectmatig in de uitvoering van o.a. natuurherstel en bosaanleg. En in deze grensprovincie hebben we veel contacten in Duitsland en België.

  Het werkgebied bestrijkt Zuid-Limburg, globaal ten zuiden van Sittard tot aan de Belgische en Duitse grens, ook wel bekend als het Heuvelland. Vanaf Maastricht tot aan Meers beheert Staatsbosbeheer Rivierpark Maasvallei; een grensoverschrijdend gebied dat zich kenmerkt door bijzondere riviernatuur en grote grazers. In het Heuvelland van Zuid-Limburg zijn hellingbossen met bronnetjes, kalkgraslanden en meanderende beken beeldbepalend. De cultuurhistorie is in het landschap zichtbaar door graften, hagen en hoogstamboomgaarden. Vanwege de specifieke bodemomstandigheden is de biodiversiteit hier groter dan waar ook in Nederland, zoals in het Gerendal met zijn vele orchideeën. Veel soorten zijn in hun voorkomen beperkt tot Zuid-Limburg.