Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Boswachter Zeeland-Zuid


 • Vacaturenummer: 2022-124
 • Standplaats: Biervliet / Grijpskerke
 • Niveau: mbo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: € 2615 - € 3376
 • Reageren vóór: 4 oktober 2022
 • Meer informatie: Vincent Hoedt, 06-83648461

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een boswachter met specialisatie beheer voor de natuurgebieden op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. In deze functie ligt de focus op uitbesteed werk en beheer van grasland. Word jij wild van vlinders en graslandflora en wil je dit enthousiasme overdragen aan anderen? Ben je bereid om samen met de boswachter ecologie te kijken naar kansen voor optimalisatie van graslanden en dit samen met grondgebruikers en aannemers vertalen naar de praktijk? Dan horen we graag van je.

Functiebeschrijving

Als boswachter beheer ben je verantwoordelijk voor het in stand houden, herstellen en ontwikkelen van natuur, bos en landschap en cultuurhistorische en recreatieve waarden in jouw werkgebied. Je focust hierbij op uitbesteden van werk en beheren van graslanden. Het areaal grasland is ruim 300 ha en er zijn ruim 200 pachters. Een groot deel van het door aannemers uitgevoerde werk is graslandbeheer, met name maaiwerk. De aanbesteding van dit werk dient zorgvuldig te gebeuren, conform wet- en regelgeving. Beheren van grasland vereist ook een goede aansturing van en samenwerking met pachters en huurders. Daarom liggen deze twee taken bij een persoon binnen het beheerteam.

Samen met een aantal collega-boswachters binnen het team regel je de uitbesteding van werk aan aannemers. Bij grote of specifieke klussen stuur je de uitvoering door aannemers zelf aan. Het inkopen en aanbesteden van goederen en diensten gaat volgens de aanbestedingsrichtlijnen van Staatsbosbeheer. Samen met de boswachter ecologie zorg je voor een goede monitoring van de natuurwaarden van de verschillende graslandtypen binnen jouw werkgebied. En op basis van de resultaten daarvan, worden de werkzaamheden van de pachters bijgesteld.

Je hebt intensief contact met het merendeel van de pachters en met een aantal samenwerkingspartners voor natuurinclusieve landbouw. Samen met hen optimaliseer je de kwaliteit van de graslanden en leg je gemaakte afspraken administratief goed vast. 

Je bent mede verantwoordelijk voor de sturing op de beschikbare budgetten. Je signaleert, initieert en realiseert manieren om het beheer van de terreinen efficiënt te kunnen uitvoeren. Daarnaast zoek je kansen voor samenwerking en maatregelen voor verbetering van de bedrijfsvoering. Op basis van persoonlijke ervaring en voorkeur pak je in overleg met de teamleider enkele specifieke taken op binnen het beheerteam. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld inkoop kantoormiddelen, overzicht wagenpark, overzicht gebouwen, aanspreekpunt ICT-vragen, o.i.d.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een mbo-diploma Bos- en Natuurbeheer niveau 4 of aantoonbare relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met terreinbeheer, bij voorkeur beheer van natuurlijk grasland.
 • Affiniteit met en kennis van de Zeeuwse natuur en gebiedskennis zijn een pre. Net zoals kennis van en enige affiniteit met de agrarische wereld.
 • Je hebt enige ervaring in het aanbesteden van werk aan aannemers en het begeleiden en aansturen van uitbesteed werk.
 • Je bent sterk in administratie, uitwerken van contractsjablonen en het vastleggen ervan. Ervaring met werken met kaartbestanden als Geoweb en GIS is een pre.
 • Je bent bereid een aanzienlijk deel van je tijd (50%) te besteden aan werkomschrijvingen en pachtcontracten en je hebt de administratieve vaardigheid hiervoor.
 • Je hebt een flexibele en open werkhouding.
 • Je werkt zelfstandig, maar ook nauw samen met je collega’s van het beheerteam en van projecten.
 • Je hebt goede contactuele en communicatieve vaardigheden voor het in stand houden van een netwerk. Je staat hierbij stevig in je schoenen en kunt relaties behouden, ook wanneer er sprake is van verschillende visies. Je bent bereid de standpunten van Staatsbosbeheer te verdedigen, op basis van argumenten vanuit ecologie en bescherming van de natuurwaarden van de gebieden.
 • Je bent bereid om jouw kennis over natuurlijk graslandbeheer en natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering verder te verdiepen.
 • Je hebt enige kennis van en liefst ervaring met werken met SNL-typen en bijbehorend beheeradvies.
 • Je hebt een rijbewijs.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 7 (CAO Rijk).
 • Salarisindicatie: minimaal € 2.615,23 en maximaal € 3.376,27 bruto per maand bij volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar, en een proeftijd van één maand, met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. 
 • Standplaats: Biervliet / Grijpskerke.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): een VOG-aanvraag is onderdeel van de procedure.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Vincent Hoedt, teamleider Zeeland-Zuid, 06-83648461.

Stuur je sollicitatie met cv vóór 4 oktober 2022 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2022-124 en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail. 

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

Beheerteam Zeeland-Zuid

Het beheergebied Zeeland-Zuid beslaat het zuidelijk deel van Zeeland: Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Staatsbosbeheer heeft hier zo’n 6.000 hectare in beheer: duin- en bosgebieden, kreken, hooilanden, kleine landschapselementen en (bloem-)dijken. De gebieden liggen versnipperd en ver uit elkaar.

Zeeuws-Vlaanderen is het gebied van dijken en kreken, maar heeft met de Braakman ook een robuust centraal gebied en hier ligt ook het grootste deel van de, relatief jonge, bosgebieden. Het Veerse Meer, met daarin onder andere de Schotsman, Goudplaat en Haringvreter is een van onze topgebieden met een grote biodiversiteit. In de Manteling op Walcheren vind je oude bossen met statige lanen en veel stinsenplanten rondom oude buitenplaatsen. De kuststrook langs de zuidwestkant van Walcheren kenmerkt zich door jonge bosaanplant onderlangs de duinen en soortenrijke vroon- en duingraslandjes. Op Noord- en Zuid-Beveland liggen inlagen, kreken en bosgebieden. En langs de Westerschelde heeft Staatsbosbeheer schor- en slikgebieden in beheer, zoals bij Waarde en bij Bath.

Het areaal gras is 3.000 hectare, verdeeld over grotere gebieden als Kapelse Moer, de Putting, Canisvliet, Schotsman, Kust van Walcheren en de gebieden rond de geulen in Zeeuws-Vlaanderen. De meerderheid is verpacht aan agrarisch ondernemers en hobbyisten. Uitgangspunt is de natuurdoelen samen met deze gebruikers te bereiken. Met name bij de natuurinclusieve landbouw hopen we niet alleen binnen de door ons uitgegeven gebieden, maar ook op de andere percelen van deze ondernemers biodiversiteit te verhogen. Verder hebben we enkele honderden kilometers dijk in beheer, waarbij we de bloemdijken via zorgvuldig maaibeheer willen optimaliseren.

Het beheerteam Zeeland-Zuid bestaat uit 16 collega’s: boswachters met specialisatie ecologie, publiek, beheer en boa en een leerling, aangestuurd door een teamleider.