Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Boswachter Texel


 • Vacaturenummer: 2021-192
 • Standplaats: Den Burg (Texel)
 • Niveau: mbo 
 • Vakgebied: bos- en natuurbeheer
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max. € 3.546,17 bruto  
 • Reageren vóór: 24 september 2021
 • Meer informatie: Paul Rutten, 06-20789930 of Anna Sprenkling, 06-10203149.

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een boswachter met specialisatie publiek op Texel.

Word jij ons nieuwe gezicht op Texel? Ben je communicatief vaardig en maak je makkelijk verbinding met bewoners en bezoekers van het eiland? Ben je ambitieus en heb je inspirerende ideeën over de toekomst van de natuur op dit Waddeneiland? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren.

Hoe ziet een werkdag er uit

Je begint de dag met het wekelijkse beheeroverleg op kantoor. Jij levert input en adviseert vanuit het oogpunt van recreatie, communicatie en omgevingsmanagement. Vervolgens fiets je naar de werkschuur in het bos, waar je met een collega hebt afgesproken om de bebording door te nemen. Een journalist belt of je die middag iets kunt vertellen over de werkzaamheden voor natuurherstel die binnenkort starten in de duinen. Een mooie kans om uit te leggen wat er gaat gebeuren en vragen vanuit de omgeving voor te zijn. Daar maak je graag tijd voor vrij!

Je hebt een lunchafspraak met de coördinator van Nationaal Park Duinen van Texel. Jullie maken samen het programma voor een nieuwe cursus voor natuurgidsen en brainstormen over andere manieren om Texelaars te betrekken bij de natuur. Na je spontane mediaoptreden ga je terug naar kantoor en klim je in de pen. Je schrijft wekelijks een stukje voor de krant over wat er speelt in de gebieden van Staatsbosbeheer. Een betrokken bezoeker belt met een klacht over een wandelpad; je belooft morgen op locatie te kijken en terug te koppelen.

Jouw werkdag zit er bijna op. Je kijkt nog even naar de presentatie die je hebt gemaakt voor een bijeenkomst met omwonenden morgenavond. Het padennetwerk wordt geëvalueerd en je vindt het belangrijk om de omgeving hierbij te betrekken. Tijd om naar huis te gaan, je neemt je camera en verrekijker mee, morgenochtend ga je vroeg mee met een excursie om nieuwe foto’s te maken voor de website.

Wat is jouw rol

Als boswachter publiek draag je de operationele verantwoordelijkheid voor de recreatieve, educatieve en voorlichtingsactiviteiten en –voorzieningen in de gebieden van Staatsbosbeheer op Texel. Je vertegenwoordigt Staatsbosbeheer naar externe partijen en onderhoudt een relevant netwerk. Je treedt op als woordvoerder naar de media.

Je richt je op het vergroten van het draagvlak voor natuur op het eiland. Je adviseert medewerkers en management vanuit jouw verantwoordelijkheid voor recreatie, communicatie en belangenbehartiging. Daarbij signaleer je reacties uit de externe omgeving en doe je voorstellen over de wijze hoe hier op in te spelen.

Je zorgt voor de functionele aansturing van medewerkers en vrijwilligers op het vlak van recreatie en communicatie. Je draagt bij aan planvorming en evaluatie zoals beheerplannen, inrichtingsplannen, jaarplannen, kwaliteitsbeoordelingen en communicatieplannen.

In het team werk je nauw samen met jouw collega-boswachters met specialisaties beheer, publiek en ecologie. En je onderhoudt contacten met de boswachters publiek van de andere beheergebieden van Staatsbosbeheer in Noord-Holland.

Wat breng je mee

Je hebt een relevante mbo-opleiding (niveau 4) op het gebied van bos- en natuurbeheer, recreatie of communicatie afgerond. Je hebt ervaring met issuemanagement, omgaan met publiek en opbouwen van een relevant netwerk.

Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je weet sociale media goed in te zetten. Je kunt je goed inleven in anderen en bent in staat om te verbinden met en tussen verschillende partijen. Je bent ondernemend, creatief en resultaatgericht. Je bent flexibel: activiteiten vinden soms ook ’s avonds en in de weekenden plaats. Affiniteit en binding met Texel is een grote pré. 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 8 (CAO Rijk)
 • Salarisindicatie: minimaal 2.623,34 en maximaal € 3.546,17 bruto per maand bij een volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst geldt een proeftijd van 1 maand.
 • Standplaats: Den Burg (Texel).

Solliciteren

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Paul Rutten, teamleider Texel, 06-20789930 of Anna Sprenkeling, boswachter publiek, 06-10203149.

Stuur je sollicitatie met c.v. vóór 24 september 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-192 met jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail.

Deze vacature is gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrrang.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

In Noord-Holland beheert Staatsbosbeheer een areaal van ca. 18.000 ha, dat zich kenmerkt door een grote verscheidenheid aan beheertypen. Van dynamische duinen langs de Noordzeekust tot gevarieerde bossen langs de binnenduinrand en weidse polders met weidevogels en rietlanden. Van de forten van de Stelling van Amsterdam tot recreatiebossen bij de grote steden en landgoederen, rijk aan cultuurhistorie.

Op Texel beheren we ruim 4.500 ha aan duinen, bos en cultuurhistorisch landschap. Daarnaast beheren we de Prins Hendrikzanddijk van het Waterschap/RWS. Het merendeel van de natuur valt onder Natura2000. Het grootste deel van de terreinen behoort tot het Nationaal Park Duinen van Texel. We werken samen met andere nationale parken en Werelderfgoed Waddenzee in het kader van Nationaal Park van Wereldklasse Waddengebied.

Vooral in de bossen en duinen komen veel bezoekers en ze waarderen deze gebieden heel hoog. De natuurgebieden zijn van grote betekenis voor de regionale toeristische economie. De externe omgeving op het eiland is kritisch en zeer betrokken. Staatsbosbeheer onderhoudt vele externe contacten met buren, boeren, ondernemers, (erf)pachters, vrijwilligers en organisaties en kent verschillende samenwerkingsverbanden. Er lopen diverse projecten waaronder Natura2000 herstel-projecten in de duinen, innovatieve projecten als inrichting Polder Wassenaar (tevens pilot kokkelteelt op land) en oplossingen om water vast te houden in de natuurgebieden.