Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Ecoloog Noord-Brabant


 • Vacaturenummer: 2021-111
 • Standplaats: Tilburg
 • Niveau: wo
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 5.039,00
 • Reageren vóór: 15 juni 2021
 • Meer informatie: Guus Verhorst, 06-22325774

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een ecoloog die collega's adviseert bij het beheer van de terreinen in Noord-Brabant en helpt om de natuurdoelen te realiseren.

Als ecoloog lever je een bijdrage aan beheerplannen en projecten, waaronder herstelmaatregelen in het kader van Natura 2000 en de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant. Je maakt deel uit van het projectteam en draagt bij aan de uitvoering van de maatregelen. Je geeft onafhankelijk ecologisch advies aan beheerteams, het provinciehoofd en andere leden van het provinciaal managementteam. En je bent hun aanspreekpunt voor vragen over ecologie en dagelijkse beheervraagstukken in het veld. Je werkt daarbij nauw samen met 2 collega-adviseurs. De focus ligt in eerste instantie op terreinen in Oost-Brabant, o.a. De Pelen, Maasheggen en boswachterij Sint-Antonis. Later kan het werkgebied in overleg worden uitgebreid naar de terreinen van Staatsbosbeheer in heel Noord-Brabant.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Inbrengen van ecologische kennis en adviezen in de beheerplannen via de kwaliteitssturing (PDCA)-cyclus.
 • Geven van ecologisch advies en advies over faunazaken.
 • Geven van strategisch ecologisch advies.
 • Meeschrijven aan beheerplannen en beheermaatregelen.
 • Onderhouden van een provinciaal netwerk en informeren van collega's over beleids- en planontwikkelingen.
 • Geven van ecologisch beheeradvies, bijvoorbeeld over inzet van begrazing of bij aanpassingen in pachtcontracten of andere vormen van ingebruikgeving.
 • Beoordelen van monitoringsresultaten en agenderen van de monitoringsbehoefte.
 • Evalueren en beoordelen van de kwaliteit van beheer en beheerplannen.
 • Zorgdragen voor een goede samenwerking en overlegstructuur met de boswachters ecologie en beheer.
 • Realiseren van een goede samenwerking en overlegstructuur met de hydroloog en adviseur monitoring.
 • Bijdragen aan een teambrede kennisagenda, kennisontwikkeling, kennisontsluiting en kennisoverdracht (o.a. OBN).
 • Adviseren over verbetermogelijkheden op inhoud en proces op het gebied van landschapsecologie en biodiversiteit.
 • Samen met andere teamleden verder ontwikkelen van instrumenten en producten.
 • Kwalificeren van gekwantificeerde data van flora en fauna uit de beheergebieden.
 • Analyseren van trends van bepalende soortgroepen (SNL-doelsoorten, Natura2000-soorten en Rode Lijst-soorten).

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau op het gebied van landschapsecologie.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in landschapsecologie of een gerelateerd ecologisch werkveld.
 • Je hebt een brede ecologische kennis van vegetaties, flora en fauna in Brabant.
 • Je bent in staat om jouw kennis en ervaring over te brengen aan groepen van verschillende kennisniveaus, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je hebt affiniteit met terreinbeheer.
 • Je kent de beleidsprocessen in het natuurbeleid en de werkwijze van de provincies.
 • Je hebt ervaring in het werken in grote projecten en bent sterk in planmatig werken.
 • Je bent goed in het bewerken en verwerken van datasets.
 • Je bent een teamspeler die samen met de collega-adviseurs en de collega's van de beheerteams kan zoeken naar goede oplossingen voor het terreinbeheer.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat adviezen bondig te formuleren.
 • Je bent op basis van je kennis, ervaring en professionele houding een vanzelfsprekende gesprekspartner voor het provinciale managementteam en voor anderen met wie je projectmatig samenwerkt.
 • Je bent enthousiast en vindt het leuk om continu te zoeken naar verbetermogelijkheden.
 • Je bent ondernemend, resultaatgericht en sterk in conceptueel denken, probleemanalyse, oordeelsvorming, overtuigingskracht en omgevingsbewustzijn.
 • Je bent in staat om onder hoge werkdruk en een veelheid aan vragen en opdrachten de rust te vinden en prioriteiten te stellen, in overleg met jouw opdrachtgevers.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 11 (CAO Rijk)
 • Salarisindicatie: minimaal € 3.279,32 en maximaal € 5.039,00 bruto per maand bij een volledige werkweek. Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel Keuze Budget) bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
 • Aantal uren: 36 uur per week.
 • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van één maand van toepassing.
 • Standplaats: Tilburg. De werkzaamheden vinden vooral plaats in Oost-Brabant, waarbij je werkt vanuit de verschillende beheergebieden van Staatsbosbeheer.

Solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Guus Verhorst, teamleider Advies & Projecten van Staatsbosbeheer in Noord-Brabant, 06-22325774.

Stuur je sollicitatie met cv vóór 15 juni 2021 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-111 en jouw achternaam in de onderwerp regel van de e-mail.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

In Noord-Brabant heeft Staatsbosbeheer een beheerareaal van 30.000 ha in een uitgestrekte regio met zeer uiteenlopende en grensoverschrijdende natuurgebieden. En met sterk landelijke, maar ook sterk verstedelijkte gebieden. In de 5 grote steden wonen circa 2,5 miljoen Brabantse burgers, die veelvuldig recreëren in deze natuur.

De werkzaamheden zijn in eerste instantie vooral in Oost-Brabant, grofweg tussen Helmond en grens met Limburg. De belangrijkste gebieden die Staatsbosbeheer daar beheert zijn de Pelen (Mariapeel, Deurnse Peel en de Groote Peel), het Maasheggengebied en de Boswachterij Sint-Anthonis.