Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Stagiair vastgoed (hbo)


  • Locatie: Amsterdam
  • Opleiding: hbo vastgoed
  • Soort stage: meewerkstage
  • Aantal uren: 36 uur per week
  • Start: in overleg
  • Meer informatie: Dico Wijma, 06-22279080.

De rentmeester van Staatsbosbeheer in Noord-Holland heeft een stageplek voor een hbo-student Vastgoed.

Waar is je stageplek?

In Noord-Holland beheert Staatsbosbeheer bossen, veenweiden, duinlandschappen, forten, linies, buitenplaatsen, speelnatuur en stadsnatuur. We werken samen met provincie, gemeenten, overheden, agrariërs (pachters), Nationaal Park de Duinen van Texel en Nationaal Park Zuid-Kennemerland en (recreatie)ondernemers. Maar ook met maatschappelijke organisaties, terreineigenaren en vrijwilligers.

Wat houdt de stage in?

In de Metropool Regio Amsterdam beheert Staatsbosbeheer stadsnatuur samen met recreatieschap Spaarnwoude en Groengebied Amstelland. Via erfpachtcontracten zijn deze recreatiegebieden in erfpacht gegeven. Vanwege modernisering van het contract wordt een inventarisatie van de kadastrale percelen en contracten uitgevoerd.

Op diverse plaatsen in Noord-Holland is sprake van grensoverschrijdend grondgebruik. Met andere woorden: zonder toestemming of zonder dat er van een overeenkomst sprake is, maken anderen (veelal buren) gebruik van de grond van Staatsbosbeheer. De situaties zijn bekend, maar dienen samen met de boswachters van het beheerteam op passende wijze opgelost te worden.

Tijdens je stage voer je als ondersteuning van de rentmeester twee opdrachten uit:

  • Je inventariseert en complementeert bestaande overzichten van kadastrale percelen en contracten, zodat we een goed overzicht krijgen van welke kadastrale percelen in de nieuwe erfpachtovereenkomst dienen te worden opgenomen als vervanging van de huidige 12 contracten voor Spaarnwoude en de 4 contracten voor Groengebied Amstelland.
  • Je draagt samen met het beheerteam een oplossingsrichting aan van geconstateerde grenskwesties. Hierbij dienen juridische aspecten van verjaring en de beleidslijnen van Staatsbosbeheer omtrent onterecht grondgebruik te worden gehanteerd.

Wie zoeken we?

Voor deze stage zoeken we studenten van een hbo-opleiding Vastgoed. Je hebt een goede en praktische kennis van GIS, Kadata en Excel. En je hebt een zelfstandige en proactieve werkhouding, zodat je met een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid de opdracht uit kunt voeren.

Wat hebben we te bieden?

Als stagiair heb je een vaste stagebegeleider en een werkplek op kantoor in Amsterdam. Maar je kunt deze stageopdracht ook deels vanuit huis doen. Je krijgt een stage-overeenkomst en een stagevergoeding. Heb je geen OV-studentenkaart, dan vergoeden we jouw reiskosten.  

Interesse?

Voor meer informatie over deze stageplek kun je contact opnemen met Dico Wijma, rentmeester van Staatsbosbeheer in Noord-Holland, 06-22279080.

Je schriftelijke sollicitatie met CV kun je per e-mail sturen aan academie@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van 'stagiair rentmeester Noord Holland' en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 270.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.