Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Werkzaamheden natuurherstel Veluwe

Op de Veluwe werkt Staatsbosbeheer tot 2021 op diverse plekken aan herstel van open heide en stuifzand (ruim 925 hectare). Ook verwijderen we prunus uit het bos (bijna 250 hectare). Daarnaast wordt de natuurwaarde van 3 vennen hersteld. De maatregelen zijn onderdeel van maatregelen in het kader van N2000 gebieden in dit geval de Veluwe met financiering van de Provincie Gelderland. We zorgen voor het in stand houden en weerbaarder maken van het leefgebied voor dieren en planten die afhankelijk zijn van open en halfopen landschap. Zo beschermen we de leefgebieden van veel planten- en diersoorten, zoals de zandhagedis, de heidelibel, de heidevlinder, de mierenleeuw en de boomleeuwerik.

Locatie

Veluwe

Looptijd eerste deel

2018-2021

Herstel open heide en verwijderen van prunus

Van nature verandert heide langzaam in bos en beginnen er jonge bomen te groeien. De stikstofdepositie versnelt dit proces. Om de heide te behouden gaan we de jonge bomen en het opgroeiend bos aan de randen van de heide weghalen. Om te voorkomen dat er nieuw zaad blijft komen, halen we hier en daar een grote boom weg. Er blijven ook kleine en grote bomen op de heide staan voor vogelsoorten als de roodborsttapuit en de nachtzwaluw. Op sommige plekken maken we een open strook die heidegebieden met elkaar verbindt, of maken we een dichtgegroeide strook weer open. Dat is van levensbelang voor vlinders, libellen en hagedissen, omdat ze zo hun soortgenoten kunnen vinden voor paring. Zo behouden we de prachtige open heidevelden.
Afgelopen jaar (2018-2019) is op de Noorderheide (tussen Vierhouten en Elspeet) en Stroesche Heide op ruim 300 ha opslag van grove den, Amerikaanse vogelkers (ook bekend als prunus) en berk verwijderd uit de heide. De komende jaren (2019-2020) zal dit werk ook op veel andere terreinen van Staatsbosbeheer op de Veluwe plaatsvinden, met name op de Midden Veluwe (met name rond Radio Kootwijk/Hoog Buurlo) en enkele terreinen op de Noord Veluwe. 

Daarnaast wordt in bosgebieden (m.n. eikenbossen) de Amerikaanse Vogelkers (prunus) verwijderd. Deze van oorsprong Amerikaanse boomsoort werkt verstorend op de natuurlijke ontwikkeling in het bos en willen we dus bestrijden. Ook deze soort groeit sneller als gevolg van de huidige grote stikstofdepositie.

Aannemers

Het heideherstelwerk wordt uitbesteed aan aannemers. Daarbij is belangrijk dat zorgvuldig en voorzichtig wordt gewerkt. Het gaat immers om kwetsbaar natuurgebied. De bomen die weggehaald worden uit de heide, worden afgevoerd.

Onderzoek vennen

We onderzoeken ook hoe we de kwaliteit van 3 karakteristieke vennen op de Veluwe kunnen verbeteren. De vennen groeien dicht, mede door de stikstofdepositie. We onderzoeken het Watergraafsmeertje bij Garderen, vencomplex Zandenbosch bij Nunspeet en het Kootwijkerveen bij Nieuw Millingen. Uit het onderzoek volgen herstelmaatregelen. De uitvoering van de herstelmaatregelen staat gepland voor 2020-2021.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Marc Doppenberg