Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herstel Kromslootpark

Door een ruiling met gemeente Almere is Staatbosbeheer sinds eind 2017 eigenaar en beheerder van het Kromslootpark ten westen van Almere. Om de natuurwaarden en de recreatieve mogelijkheden van het gebied verder te vergroten wordt een aantal maatregelen uitgevoerd. Het projectresultaat na uitvoering van de maatregelen is, dat het Kromslootpark is hersteld van de negatieve effecten door verbreding van de A6 en nog beter functioneert voor recreatie en natuur.

Locatie

Aan de zuidwestzijde van Almere, tussen Almere-Haven en het Zilverstrand, Flevoland.

Looptijd

De voorbereidingen van de vergunningaanvraag hebben wegens veranderingen in het waterbeheer meer tijd in beslag genomen dan verwacht. De werkzaamheden zullen naar verwachting in augustus/september 2019 starten. 

Kromslootpark

Het Kromslootpark is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw aangelegd met recreatie als hoofdfunctie in een moeraslandschap. Voor die combinatie was een hoog waterpeil nodig. Regenwater gaf de grootste kans op helder water dat goed is voor de natuur. Voor het recreatief gebruik van de eilanden en de randen van het gebied, werd een ingewikkeld systeem voor de waterhuishouding aangelegd. Staatsbosbeheer combineert natuur nu met rustige recreatie en natuurbeleving. Deze worden in de toekomst duidelijker van elkaar gescheiden.

Planning werkzaamheden

Er is voor de herinrichting een plan gemaakt waarin tal van werkzaamheden zijn opgenomen. Het gaat onder anderen om uitbaggeren van de watergangen, vervanging van verharding van paden, aanplant van nieuwe bomen en struiken en het maken van nieuwe observatiepunten. Volgens de planning starten de werkzaamheden in het najaar van 2019 en wordt het project een jaar later opgeleverd.

Samenwerking

Staatsbosbeheer betrekt een aantal partijen bij het voorlopige ontwerp: Stad en Natuur, Gemeente Almere, de groene groepen in Almere, vertegenwoordigd door Vogel- en Natuurwacht Flevoland en de Rode lijst groep, aanwonenden en het bevoegd gezag, zoals provincie, gemeente en waterschap.

Meer informatie

Boswachter Charlotte Almekinders
Vragen over dit onderwerp? Charlotte Almekinders Boswachter