Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Boswerkzaamheden middengebied Schoorlse Duinen

Vanaf oktober 2018 gaat Staatsbosbeheer in het middengebied van de Schoorlse Duinen dunnen en ruimte maken in het bos. Bomen worden gezaagd en ook worden grote machines ingezet. Op de open plekken die ontstaan krijgen inheemse boomsoorten als eik, berk en lijsterbes de kans zich te ontwikkelen. Zo ontstaat een meer gevarieerd en gemengd bos. Dit zorgt voor meer planten- en diersoorten en maakt het bos minder kwetsbaar voor aantasting door ziekte en brand.

Locatie

De locatie van de werkzaamheden staan op dit kaartje.

Looptijd

Deze reguliere boswerkzaamheden duren tot eind 2018 en kunnen plaatselijk voor overlast zorgen. Het gebied blijft gewoon toegankelijk. Wel kunnen tijdelijk paden zijn afgesloten. Dit staat ter plekke aangegeven met bordjes. In het weekend vinden er geen werkzaamheden plaats.

Bos blijft bos

Bos blijft bos, alleen de samenstelling verandert op termijn. De bossen in de Schoorlse Duinen bestaan op dit moment voornamelijk uit zwarte den (Corsicaanse en Oostenrijkse den) van dezelfde leeftijd. Staatsbosbeheer verwijdert dennenbomen om ruimte te maken voor andere soorten. Takken en dood hout blijven achter in het bos, omdat onder andere insecten hiervan profiteren.

Natuurreservaat

Niet overal wordt ruimte gemaakt voor loofbomen. In het deel dat is aanwezen als natuurreservaat laat Staatsbosbeheer de natuur volledig zijn gang gaan. Daar vindt geen beheer plaats en kunnen we zien hoe de natuur zich zelfstandig ontwikkelt. Een aantal andere plekken wordt aangewezen als cultuurhistorisch bos. Op deze plekken blijven de dennen staan en vindt alleen regulier onderhoud plaats zodat de dennen elkaar niet verdringen.

Ecologisch toezicht

Dit voorjaar hebben de boswachters de dennenbomen geselecteerd die ruimte moeten maken voor loofbomen. Die zijn voorzien van een stip. Daarbij is rekening gehouden met de dieren en planten die in het bos leven en broeden, zoals bijvoorbeeld mierennesten en nesten van roofvogels. Bomen die blijven staan, krijgen een rood-wit lint. Tijdens de werkzaamheden is er dagelijks een ecoloog aanwezig die toeziet op de werkzaamheden. Zo volgt Staatsbosbeheer de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Lees meer over die gedragscode op vbne.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden in de Schoorlse Duinen vindt u op schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl. Informatie over verantwoord bosbeheer vindt u in het dossier Bos en hout.

 

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Maarten Duinker
Vragen over dit onderwerp? Maarten Duinker Boswachter