Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Moerputten

In de Moerputten bij Den Bosch voert Staatsbosbeheer herstelmaatregelen uit in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). We brengen de waterhuishouding op orde, wat de natuur rijker en gevarieerder zal maken.

Locatie

De Moerputten, aan de zuidwestkant van Den Bosch.

Looptijd

2018-2020.

Natte natuur

De Moerputten staat bekend om zijn spoorbrug en om zijn natte natuur: rietvelden, moerassen, open water, wilgenstruwelen en hooilanden. Typisch zijn de blauwgraslanden. Er komen plaatselijk wel 50 soorten planten voor. De moerassprinkhaan leeft er, en de heikikker waarvan het mannetje in het voorjaar blauw kleurt. De Moerputten is het enige gebied in Nederland waar het pimpernelblauwtje voorkomt. Het leefgebied van de vlinder werd vergroot en verbeterd met een bijdrage uit het LIFE+ project Blues in the Marshes (2012-2018).

Waterpeil omhoog

Door verdroging dreigt de diversiteit aan planten en dieren in de Moerputten af te nemen. Staatsbosbeheer neemt in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) maatregelen om de waterhuishouding beter te kunnen reguleren. De natuur zal zich vanzelf verder ontwikkelen. Uiteraard blijven de jaarlijkse beheermaatregelen als maaien hooien en slootbeheer noodzakelijk.

Werkzaamheden in het veld

In 2018/2019 zullen er machines in het veld te zien zijn. We beginnen met het herstellen en opschonen van sloten, en graven ook nieuwe sloten. Daarna plaatsen we dammen, duikers en stuwtjes om het water beter te kunnen sturen. Op de overzichtskaart zie je waar we dan gaan werken.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de maatregelen uit in samenwerking met waterschap De Aa en provincie Noord-Brabant. De provincie financiert het project. Lees op de website van de Provincie meer over het Programma Aanpak Stikstof in de provincie Noord-Brabant.

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? André de Wit Omgevingsmanager Bossche Broek en Moerputten