Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Inrichting poortgebieden Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land, waar de Oostvaardersplassen onderdeel van zijn, krijgt een aantal nieuwe toegangspoorten. Met ruimte voor gevarieerde natuur en beleving. We maken plannen bereiden de aanleg van waterpartijen en recreatievoorzieningen voor.

Locatie

Aan de rand van Almere, poortgebied Nationaal Park Nieuw Land, Oostvaardersplassen, Flevoland.

Looptijd

2018 - 2021

Poortgebied

Nationaal Park Nieuw Land krijgt een aantal ‘poortgebieden’; entrees aan de randen van het gebied, elk met een eigen karakter. Een poortgebied is startpunt voor activiteiten in het kerngebied van de Oostvaardersplassen. Je vindt er horeca, informatie- en recreatievoorzieningen. Voor de beleving van het gebied komen er nieuwe recreatiemogelijkheden en wordt het landschap afwisselender gemaakt.

Inrichting

Het ontwerp voor de poortgebieden is bijna klaar. Daarbij houden we rekening met het karakter van ieder poortgebied. Voor de realisatie moeten de nodige vergunningen worden aangevraagd en toegekend. Vervolgens kan de inrichting van start gaan: bos omvormen naar een meer gevarieerd gebied met planten bomen en struiken, nieuwe waterpartijen graven, nieuwe recreatieve voorzieningen aanleggen, en uitbreiding van het Natuurbelevingscentrum Oostvaarders.  

Werkzaamheden in het veld

De populieren bij het natuurbelevingscentrum zijn in slechte staat. Ze dreigen om te vallen, met alle gevaren van dien. Daarom starten we winter 2018 al met de vervanging van deze bomen door een meer afwisselende beplanting van andere loofbomen en struiken. 

Samenwerking

Gemeente Almere is cofinancier voor dit project.

Meer informatie

boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Boswachters Oostvaardersplassen
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten