Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herstel wadnatuur kwelders Holwerd

In het buitendijkse kweldergebied ten oosten van de Veerdam in Holwerd heeft Staatsbosbeheer de getijdedynamiek van de kwelder hersteld en wordt gewerkt aan recreatieve wandelroutes.

Locatie

Buitendijks kweldergebied ten oosten van de Veerdam in Holwerd, Noard-Fryslân

Looptijd

2013-2017. 

Kwelder en wad hersteld

Om de natuurlijke dynamiek van de kwelder te stimuleren heeft Staatsbosbeheer de zomerdijk verlaagd, zodat de kwelder weer kan overstromen en zand kan afzetten bij hoogwater. Ook is nabij de Grandyk een plas met een broedeilandje aangelegd voor wadvogels als scholekster en kluut. Verder is er een begrazingsplan opgesteld voor het vee en zijn er drinkwaterputten en vangkralen aangelegd. Zo hebben we de karakteristieke wadnatuur teruggebracht bij Holwerd.

Recreatie op en langs het wad

De kwelder bij Holwerd is een uitgelezen plek voor natuurliefhebbers om te genieten van de rust en weidsheid van het Waddengebied. Vanaf de weg zijn wad- en kustvogels te bekijken bij de vogelplas en op de zomerdijk is een struinpad aangelegd. Via een aantal bruggetjes over de kreken kan men over de kwelder wandelen. Het pad sluit tevens aan op het Ommetje Holwerd (één van wensen van de dorpsbewoners in Holwerd). Ook is er een nieuwe wadpost op de kwelder geplaatst. Vanaf dit verhoogde uitkijkpunt kan de bezoeker de Waddenzee goed overzien. Staatsbosbeheer heeft deze wadpost geschonken aan de jarige Waddenvereniging.

Werkzaamheden in het veld

Achter de dijk wordt er gewerkt aan de aanleg van een brug die agrarische wandelpaden gaat verbinden met de struinroute en het Ommetje Holwerd. En in samenwerking met It Fryske Gea is een plan opgesteld om langs de Grandyk de struinroute aan te sluiten op de parkeerplaats langs de pier en de wandelroutes van It Fryske Gea.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt nauw samen met (streek)organisaties als Dorpsbelang Holwerd, Rijkswaterstaat, EcoLaNa, Holwerd aan Zee, It Fryske Gea en de gemeente Dongeradeel.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Henk-Jan van der Veen
Vragen over dit onderwerp? Henk-Jan van der Veen Boswachter