Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herstelwerkzaamheden Het Langven

In en rondom het Langven in Leudal komten bijzondere planten voor zoals eekhoorngras, gevlekte orchis en pilvaren. Maar berken schieten massaal uit en als Staatsbosbeheer niet ingrijpt, worden deze bijzondere plantensoorten verdrongen en gaat karakteristieke vennennatuur verloren.

Locatie

Het Langven, Leudal, Midden-Limburg

Looptijd

Vanaf 15 maart 2020 3 weken lang; start afhankelijk van het weer.

Vennenlandschap en -natuur 

Het Langven in ’t Leudal is van oorsprong één van de grootste vennen in Leudal, maar is in het verleden drooggelegd en lange tijd gebruikt voor landbouw. Er heeft maïs opgestaan en er zijn bloembollen op geteeld. Momenteel is het gehele Langven weer in eigendom van Staatsbosbeheer en op bepaalde plaatsen zijn maatregelen getroffen om het ven te herstellen. De ontwikkelingen zijn door deze herstelmaatregelen positief: er komt namelijk bijzondere vegetatie en flora voor, zoals eekhoorngras, gevlekte orchis en pilvaren.

Het Langven biedt potentie voor een grote variatie aan vegetatie. Niet alleen ven- en venoevervegetatie, maar ook vegetatie die kenmerkend isvoor habitattypen als vochtige en droge heide, vochtige graslanden en schraalland. In het westelijk deel van het Langven zijn de laatste jaren echter veel berken gegroeid. Door deze opslag worden de bijzondere plantensoorten verdrongen. Door deze opslag te verwijderen kunnen de natuurwaarden zich herstellen en verder ontwikkelen.

Berken kappen

Staatsbosbeheer gaat de berken verwijderen. Het gaat om ongeveer 7 hectare. De berken die in het Langven staan, zijn zo groot dat ze niet uit de bodem getrokken kunnen worden, want dan beschadigt de bodemstructuur. Kappen is noodzakelijk, en de beste tijd om berken te kappen is half maart tijdens het broedseizoen, wanneer de sapstroom volledig op gang is (maart-april). Kap je berken namelijk als de sapstroom nog in rust is, dan schieten ze heel makkelijk weer uit en hebben de maatregelen dus geen zin.

De wet staat werkzaamheden in het broedseizoen toe, zolang broedende vogels en andere dieren niet worden verstoord. Daarom monitoren we op nesten en territoriaal gedrag. Én beginnen we zo vroeg mogelijk, want dan zijn de trekvogels in Afrika er nog niet. Door zorgvuldig te werk te gaan, voorkomen we dus verstoring.

Werkzaamheden in het veld

We gaan ongeveer 7 hectare berkenopslag verwijderen, deels gebeurt dit met een choppermachine. Delen waar de berken te dik zijn voor de machine worden deze met bosmaaiers afgezet. Al het vrijkomende materiaal wordt uit het terrein verwijderd. Er lopen geen paden door het terrein waar gewerkt wordt. Wel lopen er wandelpaden omheen, vanaf waar de werkzaamheden en de machines te zien zijn. Ook kan er sprake zijn van verstorende geluiden.

Samenwerking

Dit natuurherstelproject wordt gefinancierd door het Rijk. Het project wordt in het veld uitgevoerd door Van Der Velden algemene Bosbouw uit Hamont-Achel (B).

Toon project op kaart
Locatie project
Karel Kusters
Vragen over dit onderwerp? Karel Kusters Projectleider