Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Leenderbos

De komende jaren worden wordt het beekdallanschap in het dal van de Tongelreep en het Leenderbos hersteld. Het grondwaterpeil verandert, en daar horen andere boomsoorten bij. Daarom halen we naaldbomen weg en planten diverse, klimaatbestendige loofboomsoorten terug.

Locatie

Leenderbos, Heeze-Leende

Looptijd

September 2020 - eind 2021. Werkzaamheden in het veld starten naar verwachting in oktober 2020.

Herstelwerkzaamheden

De komende jaren wordt hard gewerkt in het beekdal van de Tongelreep en het Leenderbos om de kwaliteit van de natuur en de waterhuishouding van het beekdallandschap te verbeteren. De Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Staatsbosbeheer investeren in dit bijzondere gebied waar loofbossen en vochtige heide weer in ere hersteld zullen worden.

Zowel in het beekdal bij de beek (beekherstel Tongelreep) als op de hogere gronden (dekzandruggen) worden werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor verandert vervolgens de grondwaterstand onder de bosgebieden. 

Andere boomsoorten

Door de hogere grondwaterstand zullen de bomen in het gebied, vooral Amerikaanse Douglas en Amerikaanse eiken, niet overleven. Daarom gaat Staatsbosbeheer vooruitlopend op de vernatting het gebied omvormen naar vochtige heide en gevarieerd loofbos. Op deze manier is het terrein er klaar voor als de vernatting door de hogere grondwaterstand optreedt. Dat betekent dat de Amerikaanse douglassen en Amerikaanse eiken gekapt zullen worden om plaats maken voor andere boomsoorten.

De hoeveelheid bomen in het gebied neemt echter niet af, er komen alleen andere soorten die beter tegen een nattere bodem kunnen. Bomen zoals zwarte els, boswilg, fladderiep, linde en haagbeuk.. Deze inheemse boomsoorten houden van vochtige grond en verspreiden zich op een natuurlijke wijze door het gebied net als de vochtige heide. Als bos plaats moet maken voor een lage vegetatie zoals vochtige heide, dan wordt het bos elders in en rond het Leenderbos gecompenseerd. Daar komt nieuwe bosaanplant.

Klimaatbestendig

Naar verwachting wordt het in het najaar van 2020 al op sommige delen natter doordat in het deelproject Laagveld enkele sloten gedempt worden. In 2021 zullen de eerste effecten van het beekherstel Tongelreep te zien zijn. Met het beekherstel worden de doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water gerealiseerd. Door deze maatregelen ontstaat een natuur die weerbaarder is voor pieken in het klimaat. 

Werkzaamheden in het veld

Delen van het laagveld kunnen tijdelijk worden afgesloten. Als de werkzaamheden klaar zijn is het gebied weer toegankelijk. De fietspaden blijven open. Het bos wordt dus gaandeweg omgevormd naar lage vegetatie zoals vochtige heide. Elders in en rond het Leenderbos wordt dit gecompenseerd met nieuwe bosaanplant. Bekijk de kaart voor een overzicht van de maatregelen in Laagveld.

Vergunningen

Samenwerking

De maatregelen worden mogelijk gemaakt door subsidie van de opdrachtgever: provincie Noord-Brabant.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter Erik Schram
Vragen over dit onderwerp? Erik Schram Boswachter