Contact

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Kwaliteitsimpuls Quackstrand Hellevoetsluis

Het Quackstrand bij Hellevoetsluis krijgt een nieuw gezicht, met een groter strand, een boulevard en een nieuwe steiger en trailerhelling. Inzet: meer strand-, vis- en waterplezier aan het Haringvliet. Winst is er is ook voor de natuur(liefhebbers).

Locatie

Quackstrand aan het Haringvliet, bij Hellevoetsluis.

Looptijd

2018 – voorjaar 2020. 

Kwaliteitsimpuls

Het Quackstrand is een drukbezocht recreatiegebied naast de Haringvlietsluizen. Het is in de jaren zeventig aangelegd na het gereedkomen van de Haringvlietdam. Inmiddels voldoet het niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook kalft het strand af, waardoor er extra zand aangebracht moet worden. We willen graag dat mensen in een natuurlijk omgeving kunnen (water)sporten of juist tot rust komen. Daarom werken we samen met partners aan een kwaliteitsimpuls voor het Quackstrand.

Groter en aantrekkelijker

Het Quackstrand krijgt meer zand, met een extra breed strand in de bocht. Er komt een aantrekkelijke boulevard, een extra plek voor horeca, een uitzichtpunt en een nieuwe steiger met botenhelling (zie ontwerp). Een goede balans tussen recreatie en natuur bij het Quackstrand is belangrijk. Daarom wordt de centrale parkeerplaats uitgebreid en mooier ingepast in het landschap. De kleine parkeerplaatsen in het duin halen we weg. Het fietspad wordt ook aangepast en er komt een nieuwe struinroute door de duinen. En ten slotte plaatsen we informatiepanelen over het duin en de historie van de Haringvlietdam en Atlantikwall.

Zorgvuldig plannen

De plannen zijn uitgewerkt in overleg met de betrokken organisaties, ondernemers, verenigingen en bewoners van het gebied. Het definitief ontwerp is eind 2018 vastgesteld. Als de werkzaamheden starten, gaan bezoekers dat zeker merken. We informeren betrokkenen en omwonenden via bouwborden, huis-aan-huisbladen en bewonersbrieven. Ook organiseren we een informatiebijeenkomst voordat we starten.

Werkzaamheden in het veld

In 2019 starten we met de werkzaamheden. De planning is (onder voorbehoud):

April en mei 2019

  • aanleg grote steiger, trailerhelling en uitzichtpunt halverwege de Haringvlietdam.

Augustus 2019 tot begin 2020

  • verbreden strand, met een extra breed strand in de bocht;
  • aanpassen grote parkeerplaats en fietspad;
  • aanleg uitzichtpunt bij het meertje Pompstation met een heen-en-weerpaadje vanaf de Duinweg;
  • aanleg boulevard met uitzichtpunt bij Oever;
  • verwijderen parkeerplaatsen in het duingebied;
  • aanleg nieuwe struinroute door de duinen;
  • plaatsen informatiepanelen over o.a. Haringvlietdam en Atlantikwal.

Voorjaar 2020

  • feestelijke opening.

Downloads

Samenwerking

Recreatieschap Voorne-Putten is opdrachtgever. Staatsbosbeheer verzorgt, als beheerder van het gebied, de uitvoering. We werken samen met de gemeente Hellevoetsluis, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Zuidwest Nederland en Natuurmonumenten (mede-eigenaar en beheerder Voornes Duin). De financiering komt van de provincie Zuid-Holland via de Landschapstafels Haringvliet en Voorne-Putten, Recreatieschap Voorne-Putten, gemeente Hellevoetsluis, Droomfonds Haringvliet, Sportvisserij ZWN, Natuurmonumenten en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).

Monique Banus
Vragen over dit onderwerp? Monique Banus Projectleider

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten