Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Herinrichting Millingerwaard

In de Millingerwaard gaan waterveiligheid, natuurontwikkeling en extensieve recreatie hand in hand. Het gebied wordt heringericht om rivierwater én riviernatuur meer ruimte te geven.

Locatie

De Millingerwaard is een onderdeel van de Gelderse Poort. Een aaneengesloten natuurgebied van 5000 ha aan de zuidoever van de Waal, ten oosten van Nijmegen.

Looptijd

2013-2020. In 2013 ging in de Millingerwaard de eerste ‘schop in de grond’. Staatsbosbeheer is sinds 1 maart 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De werkzaamheden duren tot2020.

Waterveiligheid en natuurontwikkeling

De Millingerwaard is een uiterwaard met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Wilde paarden en runderen lopen er vrij rond. Om het water dat via Lobith ons land binnenkomt goed te verdelen over het Pannerdensch Kanaal en de Waal én om de waterstand te laten dalen in tijden van hoog water, wordt de Millingerwaard verruimd. De kenmerkende riviernatuur krijgt extra ruimte om zich verder te ontwikkelen. En in de uiterwaard kunnen bezoekers naar hartenlust struinen en genieten van de flora en fauna. Zo draagt het project bij aan natuurlijke, aantrekkelijke én veilige natuurgebieden langs de Waal.

Samenwerking

Het project is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu zijn opdrachtgever van het project. Staatsbosbeheer werkt bij de uitvoering samen met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, gemeente Berg en Dal, waterschap Rivierenland, Stichting Ark, bewoners en belanghebbenden in het gebied.

Meer informatie

Vragen over dit onderwerp? Lei Willems
Projectleider rivierengebied
rivierprojecten@staatsbosbeheer.nl

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten