Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Hoogveenherstel in de Pelen

Staatsbosbeheer voert in de Peelvenen werkzaamheden uit om het hoogveen weer vitaal te maken. De werkzaamheden vinden in de Groote Peel, Deurnsche Peel en in de Mariapeel plaats. De twee projecten worden financieel ondersteund door de EU; het zijn zogeheten LIFE+ projecten. Doel van de maatregelen is het creëren van een waterpeil dat jaarrond stabiel blijft.

Locatie

Natuurgebieden Peelvenen die bestaan uit Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel op de grens van Noord-Brabant en Limburg.   

Looptijd

  • van 2015 tot en met zomer 2018: LIFE+ Peelvenen Deurnsche Peel - Mariapeel  
  • juni 2016 tot en met december 2017: LIFE+ Groote Peel .

LIFE+ projecten

De hoogveenherstelmaatregelen die Staatsbosbeheer in de Peelvenen uitvoert, maken onderdeel uit van LIFE+, het Europese financieringsprogramma om waardevolle Europese natuur te beschermen en herstellen. 

Hoogveen

Hoogveen hoort bij de Peel. Tussen 1850 en 1950 werd hier turf gewonnen voor brandstof. De Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel bleven gespaard en vormen nu uniek hoogveengebied. Het veenmos, de belangrijkste plant van het hoogveen, groeit het beste in voedselarm water en bij een hoge en stabiele grondwaterstand. Nu schommelt het waterpeil nog teveel, waardoor het hoogveen verloren gaat, waarbij er bovendien veel CO2-uitstoot plaatsvindt. Daarom werkt Staatsbosbeheer aan een stabiel waterpeil, zodat het hoogveen zich kan herstellen.

 

Werkzaamheden in het veld

Er worden kades aangelegd, dammen en stuwen geplaatst en sloten ondieper gemaakt. Zo kan het water niet meer weglekken naar de ondergrond en naar de omgeving. Er worden bomen verwijderd om het werk uit te kunnen voeren. Ook wordt de overwoekerende uitheemse trosbosbes in het zuidelijke deel van de Mariapeel verwijderd.

Gedurende de werkzaamheden zijn niet alle wandelpaden toegankelijk. Neem voor meer informatie over welke paden toegankelijk zijn in de Groote Peel contact op met Buitencentrum De Pelen via depelen@staatsbosbeheer.nl of telefoon 0495 – 641497.
De toegankelijkheid van de paden in de Deurnsche en Mariapeel kun je ook checken via www.peelvenen-in-uitvoering.nl of stuur een mail naar mariapeel@staatsbosbeheer.nl

Samenwerking

In de projecten LIFE+ Peelvenen en LIFE+ Groote Peel werkt Staatsbosbeheer samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg en de waterschappen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

Meer informatie

  • dossier LIFE Peelvenen
  • website Peelvenen-in-uitvoering.nl: meer informatie over werk in de Deurnsche Peel en de Mariapeel 
  • website Peelvenen.nl: informatie van de Provincie Noord-Brabant over hoogveenherstel in de Pelen (Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote Peel)
Boswachter Mirjam Wouters
Vragen over dit onderwerp? Mirjam Wouters
Boswachter
m.wouters@staatsbosbeheer.nl
06-22733163

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten