Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Hoogveenherstel in De Pelen

Staatsbosbeheer voerde van 2015-2018 in de Peelvenen werkzaamheden uit om het hoogveen weer vitaal te maken. De werkzaamheden vonden plaats in de Groote Peel, Deurnsche Peel en in de Mariapeel. De projecten werden financieel ondersteund door de EU; het zijn zogeheten LIFE+ projecten. Doel van de maatregelen is het creëren van een waterpeil dat jaarrond stabiel blijft, als basis voor hoogveenvorming.

Locatie

Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel, op de grens van Noord-Brabant en Limburg.   

Looptijd

  • van 2015 t/m zomer 2018: LIFE+ Peelvenen Deurnsche Peel - Mariapeel  
  • van juni 2016 t/m december 2017: LIFE+ Groote Peel

LIFE+ projecten

De hoogveenherstelmaatregelen die Staatsbosbeheer in de Peelvenen uitvoerde, maken deel uit van LIFE+, het Europese financieringsprogramma om waardevolle Europese natuur te beschermen en herstellen. 

Hoogveen

Hoogveen hoort bij de Peel. Tussen 1850 en 1950 werd hier turf gewonnen voor brandstof. De Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel bleven gespaard en vormen nu uniek hoogveengebied. Het veenmos, de belangrijkste plant van het hoogveen, groeit het beste in voedselarm water en bij een hoge en stabiele grondwaterstand. Nu schommelt het waterpeil nog teveel, waardoor het hoogveen verloren gaat. Daarbij vindt er bovendien veel CO2-uitstoot plaats. Daarom werkt Staatsbosbeheer aan een stabiel waterpeil, zodat het hoogveen zich kan herstellen.

Werkzaamheden in het veld

In de periode 2015-2018 werden kades aangelegd, dammen en stuwen geplaatst en sloten ondieper gemaakt. Zo kan het water niet meer weglekken naar de ondergrond en naar de omgeving. Ook is de overwoekerende uitheemse trosbosbes in het zuidelijke deel van de Mariapeel verwijderd.

Na afronding van de werkzaamheden in 2018 kreeg de natuur een tijdje rust. Eind 2019 zijn de stuwpeilen in de Mariapeel opgezet, zodat het waterpeil omhoog gaat door de neerslag.

Door de aanleg van nieuwe kades tijdens LIFE+ zijn verschillende compartimenten ontstaan. Daarbinnen wordt het waterpeil met behulp van stuwen geregeld. Door de stuwen in te stellen tot het geadviseerde en vergunde peil, fungeren de compartimenten als buffer, tegendruk en stabiel waterpeil. Een jaarrond stabiel waterpeil maakt de (door)ontwikkeling van hoogveen mogelijk. Daarnaast helpt de buffer ook een handje bij droogte.

De stuwen worden zo aangepast dat de verschillende compartimenten meer regenwater vasthouden. De peilopzet aan deze stuwen varieert tussen de 5 cm en 80 cm. Bij veel neerslag stroomt het overtollige regenwater door naar andere delen, of stroomt het gebied uit.

Samenwerking

In de projecten LIFE+ Peelvenen en LIFE+ Groote Peel werkt Staatsbosbeheer samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg en de waterschappen.

Meer informatie

  • dossier LIFE Peelvenen
  • website Peelvenen.nl: informatie van de Provincie Noord-Brabant over hoogveenherstel in de Pelen (Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote Peel)
Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Lieke Verhoeven
Vragen over dit onderwerp? Lieke Verhoeven Boswachter