Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Herinrichting Loenensche Buitenpolder

Langs de Waal werkt Staatsbosbeheer samen met Rijkswaterstaat aan natuurontwikkeling vanuit het Programma Waalweelde en het vergroten van de rivierdynamiek vanuit Kader Richtlijnwater (2e trance) door de verbreding en uitdieping van een oude rivierstrang en opnieuw inrichten van de uiterwaard.

Locatie

Loenensche Buitenpolder in de uiterwaarden langs de Waal bij Slijk-Ewijk (Gelderland).

Looptijd

2015 - 2020

Loenensche Buitenpolder

In 2019 zal de rivierdynamiek binnen de polder vergroot zijn door de verbreding en uitdieping van een oude rivierstrang. De historische loop van deze oude rivierstrang wordt hersteld. De herinrichting van de uiterwaard creëert een moerassig en grasrijk leefgebied waar de Porseleinhoen en de Kwartelkoning zich thuis kunnen voelen. Een broedsucces van deze vogels zou de beloning van de herinrichting en het beheer zijn. Ook enkele cultuurhistorische elementen, zoals de oude inlaat en de overlaat, worden hersteld. Straks in 2019 is er volop ruimte voor mensen om al struinend door de uiterwaard te gaan. Om zo natuurwaarden en cultuurhistorie te beleven.

Programma Waalweelde gecombineerd met Kaderrichtlijn Water

Het project Herinrichting Loenensche Buitenpolder maakt onderdeel uit van het rivierenprogramma Waalweelde van de provincie Gelderland en is onderdeel van de tweede tranche Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (2016-2021) van Rijkswaterstaat langs de Waal.

Het doel van het programma Waalweelde van provincie Gelderland is het mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker maken van de Waal en haar omgeving. Voor de Loenensche Buitenpolder gaat het om het realiseren van een natuurlijk moerassig leefgebied voor vogels zoals de Kwartelkoning en het Porseleinhoen (Natura2000 doelstelling), het herstellen van cultuurhistorische elementen zoals de historische sluis en het mogelijk maken om er te struinen.

Voor Rijkswaterstaat is de Loenensche Buitenpolder een geschikt gebied voor maatregelen die de waterkwaliteit van de Waal verbeteren. Dit is belangrijk voor planten en dieren die in dit water leven. Door een meestromende geul te maken kunnen vissen vanuit de Waal het gebied in zwemmen. In deze geul en de plassen van de buitenpolder kunnen vissen zich voortplanten. De jonge vissen groeien op in het rustige water tot ze sterk genoeg zijn om in de rivier te kunnen overleven.

Werkzaamheden in het veld

Vanaf najaar 2018 zullen in de Loenensche Buitenpolder de graaf- en inrichtingswerkzaamheden van start gaan.

Samenwerking

In de Loenensche buitenpolder werkt Staatsbosbeheer samen met Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project