Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurherstel Willinks Weust

In het Natura2000-gebied Willinks Weust wordt gewerkt aan natuurherstel en het versterken van de biodiversiteit.  We treffen hier maatregelen die ervoor zorgen dat het leefgebied van zeldzame planten- en diersoorten verbetert. Dat doen we door de oppervlakte van hun leefgebied te vergroten en het gebied natter en minder voedselrijk te maken.

Locaties

Willinks Weust ligt in gemeente Winterswijk (Achterhoek).

Looptijd

Eind 2019 tot en met medio 2021. 

Kleinschalig gebied

De ondergrond van Willinks Weust bestaat uit muschelkalk en bontzandsteen, afgedekt met keileem en zand. Dit is voor Nederland en Europa uniek. Daarom maakt het gebied deel uit van Natura2000. In de kalkgroeve broedt een paartje oehoes en er leven kamsalamanders en rugstreeppadden. Zeldzame planten zoals karwijselie, vlozegge, blonde zegge, bevertjesmos en kammos voelen zich thuis in de vochtige graslanden. En je vind hier ook jeneverbesstruiken, hulst, beukenbossen en eiken-haagbeukenbossen.

Natuurherstel

Veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk. Hun leefgebied is klein, door stikstof is de grond te voedselrijk geworden en bovendien is de grond te droog. Als we de omstandigheden verbeteren, dan kan de natuur zich herstellen en weerbaarder worden.

Werkzaamheden in het veld

Aan de randen van de vochtige graslanden zijn bomen en struiken verwijderd of laag bij de grond afgezaagd om een geleidelijker overgang te maken tussen bos en grasland. Er is een open verbinding gemaakt tussen de vochtige graslanden. En in een populierenbos is een deel van de bomen gekapt om ruimte te maken voor een gevarieerder bos met winterlinde, eiken, hazelaars en haagbeuken.

Ook graven we de voedselrijke bovengrond af en hogen landbouwpercelen op om natschade te voorkomen. De perceelafwatering wordt aangepast en sloten en greppels ondieper gemaakt. Rond de Kleine en Grote Weust voeren we bosrandenbeheer uit en maken we verbindingen tussen deze vochtige graslanden. Tot slot planten we houtwallen aan met inheemse bomen en struiken.

Samenwerking

Willinks Weust is een van de natuurgebieden waar Staatsbosbeheer samen met provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk werkt aan natuurherstel als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp? Marc Doppenberg