Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Verfijn resultaten
Provincie
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 1
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1
 • 3
Soort project
 • 4
 • 3
 • 4
 • 12
 • 5
 • 2
 • 1

Er zijn 24 projecten gevonden

Boswerkzaamheden De Pan

In De Pan bij Heeze-Leende werkt Staatsbosbeheer aan het herstel van het oorspronkelijke natte hoogveenbos. Het productienaaldbos wordt vervangen door loofbos.

Meer informatie
stapel hout

Herstel wadnatuur kwelders Holwerd

In het buitendijkse kweldergebied ten oosten van de Veerdam in Holwerd heeft Staatsbosbeheer de getijdedynamiek van de kwelder hersteld en wordt gewerkt aan recreatieve wandelroutes.

Meer informatie
werkzaamheden kwelder Holwerd

Aanleg slenk Hollandse Hout

In de Hollandse Hout, een bosgebied aan de rand van het Oostvaardersplassengebied, ontwikkelt Staatsbosbeheer 24 hectare natte natuur en nieuwe recreatiemogelijkheden.

Meer informatie
natuurontwikkeling in Hollandse Hout

Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen

In Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer aan het herstel van het hoogveen. Deze herstelmaatregelen maken deel uit van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Provincie Overijssel.

Meer informatie
Bevroren pijpestrootje

Boswerkzaamheden Purmerbos

In het Purmerbos bij Purmerend werkt Staatsbosbeheer aan dunning en verjonging van het bos. Zo ontstaat er weer ruimte voor een nieuw, gezond bos.

Meer informatie
werkzaamheden in het Purmerbos

Boswerkzaamheden Waarderhout

In de Waarderhout voert Staatsbosbeheer van zomer 2017 tot en met voorjaar 2018 groot onderhoud uit om het bos te verjongen en de waterhuishouding te verbeteren.

Meer informatie
bospad in waarderhout

Natuurherstel Schoorlse Duinen

In de Schoorlse Duinen voert Staatsbosbeheer maatregelen uit om de dynamiek te laten terugkeren en de verdroging in het gebied tegen te gaan. Zo ontstaat er een gezond en veerkrachtig duinsysteem.

Meer informatie
heide in duingebied

Herinrichting Polder Oukoop

In het Groene Hart werkt Staatsbosbeheer aan herinrichting van Polder Oukoop. Het natuurgebied wordt een schakel tussen de Reeuwijkse- en Nieuwkoopse plassen.

Meer informatie
polder Oukoop

Natuurherstel Moerputten

In de Moerputten verbetert Staatsbosbeheer de waterhuishouding. Zo beschermen we de leefomgeving van het pimpernelblauwtje en moerassprinkhaan.

Meer informatie
Pimpernelblauwtje

Herstel heidelandschap Sallandse Heuvelrug

In Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug werken Staatsbosbeheer en partners aan herstel en uitbreiding van de heide.

Meer informatie
heide op de Sallandse Heuvelrug

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten