Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de directie – gevraagd en ongevraagd - over de wijze waarop Staatsbosbeheer aansluit bij de wensen en inzichten van gebruikers van onze natuurgebieden. De voorzitter en leden van de raad van advies worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Leden

  • dhr. R.C. Robbertsen (voorzitter)
  • dhr. J.A.M. Huijbers
  • dhr. ir. J.F. de Leeuw
  • dhr. J.J.J. Vranken MBA
  • mw. S. Borren MA