Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Nieuws

Reclassering Nederland en Staatsbosbeheer stroomlijnen intensieve samenwerking

Reclassering Nederland en Staatsbosbeheer ondertekenen landelijk raamwerkovereenkomst rondom uitvoering werkstraffen.

4 werkgestraften doen werkzaamheden in duinen

Aanpassingen aan duikwrak Le Serpent

Staatsbosbeheer neemt extra maatregelen om duikwrak Le Serpent in de toekomst te behouden. Duikers mogen in 2019 weer duiken.

duiken in de Grevelingen

Resultaten helikoptertellingen Oostvaardersplassen

Op 29 en 30 oktober 2018 zijn drie helikoptervluchten uitgevoerd boven de Oostvaardersplassen om het aantal grote grazers te tellen en er vond ook een grondtelling plaats. Lees hier de resultaten van deze tellingen.

Oostvaardersplassen vanuit helikopter

Boswachter Anke Bruin in brons vereeuwigd

Anke Bruin, boswachter op Vlieland, is gekozen tot een van zes Froulju fan Fryslân (Vrouwen van Friesland).

Boswachter Anke

Cultureel erfgoedjaar: Klooster Ter Apel

In het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed staat elke maand één van de cultuurhistorische parels in de kijker. In november is dat Klooster ter Apel in Groningen.

Uitzicht over Klooster ter Apel in bossen vanuit de lucht

Onderzoek naar gebruik recreatiegebieden om stad

Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doen samen onderzoek naar het gebruik van recreatiegebieden nabij steden Utrecht, Delft, Zaandam en Almere.

Man en vrouw kijken naar beeld zilveren hoofd in groen

Praktijkleerplaats Jubbega ontvangt donatie van Vermilion Energy

Praktijkleerplaats Jubbega heeft een donatie van € 10.000 ontvangen van Vermilion Energy Omgevingsfonds. De aanvraag voor de donatie verliep via het Buitenfonds.

Praktijkleerplaats Jubbega ontvangt € 10.000 van Vermilion Energy

Hollands hout in ontwerpen op Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven tonen Cibap-studenten hun ontwerpen met Hollands hout.

Design kapstok met Hollands hout op Dutch Design Week

Reset voor moeras in Oostvaardersplassen

De moerasreset in de Oostvaardersplas moet leiden tot een groter, vitaler rietmoeras dat als broed- en foerageergebied fungeert voor een groot aantal moerasvogels.

opening start moerasreset oostvaardersplassen

Ministerie wil 'bewegingsjacht' toestaan als extra maatregel tegen de Afrikaanse varkenspest

Om de kans op de Afrikaanse varkenspest in Nederland te verkleinen, wordt een bepaalde vorm van jacht op wilde zwijnen tijdelijk toegestaan.

wild zwijn in bos

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten