Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Nieuws

Meer nauwe korfslakken op Rottumerplaat

Goed nieuws voor de nauwe korfslak op de Rottumerplaat. De populatie van dit kleine slakje dat op de Rode Lijst staat, is sterk toegenomen op het eiland.

Korsfslak

Nederlanders willen meer naar buiten

We brengen meer tijd binnen door dan we eigenlijk willen, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Wageningen Universiteit, Staatsbosbeheer en Bever.

Vrouw in woning staart naar buiten

Staatsbosbeheer en boeren gaan samen natuur beheren in Staphorsterveld

Het beheer van het Staphorsterveld gaat in de toekomst anders. Staatsbosbeheer gaat hier samen met boeren natuur beheren, een win-winsituatie voor beide partijen.

Akker in Overijssel

Sportbonden en natuurorganisaties starten Buitencode

Natuurorganisaties en sportbonden hebben de handen ineen geslagen. Met de Buitencode willen zij de omgang tussen bezoekers van natuurgebieden op een positieve manier beïnvloeden.

hardlopen

Vergunning bijplaatsen korhoenders Sallandse Heuvelrug

De provincie Overijssel heeft een natuurbeschermingswetvergunning verleend voor het bijplaatsen van Zweedse korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. Dit is een van de maatregelen om de kwetsbare natuur in dit gebied te verbeteren.

baltsende korhoen

NatuurWijs voor Amsterdamse basisscholen

Astronaut André Kuipers heeft het programma NatuurWijs op basisschool De Achtsprong in Amsterdam-Zuidoost feestelijk gelanceerd. Het was de officiële start van het natuurprogramma voor basisschoolkinderen in Amsterdam.

André Kuipers met leerlingen van basisschool De Achtsprong uit Amsterdam

60 afvaldumps aangetroffen in Noord-Nederland

De gezamenlijke groene handhavingsactie op 17 maart j.l. in het buitengebied van Drenthe, Groningen en Zuidoost Fryslân is geslaagd.

Autobanden gedumpt in natuurgebied

Reddingsactie voor zeldzame wilde appelboom

Om te voorkomen dat de wilde appel verdwijnt uit ons land, worden vandaag 500 jonge boompjes geplant. Ze zijn opgekweekt uit appelpitjes uit de genenbank van Staatsbosbeheer.

directeur Sylvo Thijsen plant wilde appel

Sulveren Skries voor Staatsbosbeheer

De Friese gedeputeerde Johannes Kramer reikte de Sulveren Skries uit aan twee boswachters van Staatsbosbeheer tijdens de Weidevogelkennisdag in Earnewâld.

prijsuitreiking sulveren skries

Festival voor nationale parken van wereldklasse

Ministerie van Economische Zaken vraagt bezoekers mee te denken over hoe nationale parken er in de 21e eeuw uit zouden moeten zien.

prinses Laurentien op Festival Nationale Parken

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten