Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Uitspraak rechter over afschot edelherten Oostvaardersplassen


De voorzieningenrechter heeft op donderdag 6 december uitspraak gedaan in de zaak die was aangespannen door een aantal organisaties over de vergunning voor het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. De rechter heeft de voorlopige voorziening afgewezen omdat naar het voorlopige oordeel van de rechter de vergunning rechtmatig is verleend. 

Er zijn na de uitspraak van de rechter geen juridische belemmeringen meer om over te gaan tot uitvoering van de opdracht van de provincie Flevoland. Staatsbosbeheer zal op zeer korte termijn - in de week van 10 december 2018 - starten met het afschot van de edelherten. De exacte start is afhankelijk van diverse factoren zoals de locaties waar de dieren zich op dat moment bevinden, de weersomstandigheden en de veiligheid. Veiligheid en zorgvuldigheid bij het uitvoeren van deze opdracht staan voorop.  

In de praktijk zal het afschot zo veel mogelijk plaats vinden op weekdagen. De vergunning stelt ook een paar voorwaarden zoals een zorgvuldige monitoring en onderzoek voorafgaand aan het afschot. Zo moeten er als onderdeel van de vergunning enkele dagen voor het afschot  vogeltellingen worden uitgevoerd. Over de concrete aanpak van het afschot wordt gecommuniceerd nadat er met de opdracht begonnen is. 

Meer informatie