Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Resultaten helikoptertellingen Oostvaardersplassen


Op 29 en 30 oktober 2018 zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen geteld. Deze tellingen vanuit een helikopter worden jaarlijks gedaan en de gegevens kunnen dan ook over een langere periode met elkaar worden vergeleken. De afgelopen 8 jaar zijn er eind oktober tellingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de aantallen heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen.

Marge

Tijdens de tellingen in oktober is zowel boven het moeras als boven de grazige delen gevlogen. Steeds op een minimale hoogte van 150 meter om verstoring van vogels en de grazers tot een minimum te beperken. Tegelijk met de helikoptertelling is een grondtelling uitgevoerd in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. Dit omdat vanuit de lucht de edelherten in het bos niet of slecht waarneembaar zijn. Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5.600 hectare) onmogelijk om een telling te houden tot op het dier nauwkeurig. In beide tellingen is een foutmarge van 10% niet ongebruikelijk. De gemiddelde aantallen zijn daarom afgerond.

Cijfers 2018

  • edelherten: 2.320
  • konikpaarden: 610
  • Heckrunderen: 200

Tijdens de tellingen van november 2017 waren dit:

  • edelherten: 3.950
  • konikpaarden: 1.050
  • Heckrunderen: 230

Beleidskader

In het nieuwe beleidskader van de provincie is bepaald dat de populatie edelherten teruggebracht wordt tot 490 dieren en het aantal konikpaarden tot 450 dieren. Dit betekent dat het aantal edelherten door middel van afschot met 1830 wordt verminderd. Daarnaast worden er 160 paarden verplaatst naar andere natuurgebieden. Het aantal heckrunderen hoeft niet verminderd te worden.