Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Brabantse boswachters vragen aandacht voor problemen buitengebied


Boswachters van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer trokken met enkele aanhangers vol met afval, gevonden in de natuur, naar het provinciehuis in Den Bosch. Met deze actie vragen ze aandacht voor problemen in het buitengebied. Afvaldumpingen, maar ook andere illegale activiteiten, bedreigen de veiligheid en natuur(beleving) in het buitengebied. Van brandstichting en stroperij tot wietplantages en wildcross. Boswachters besteden noodgedwongen steeds meer tijd aan toezicht en handhaving en missen een toereikende inzet en ondersteunende capaciteit van de politie.

Gastheer

Een boswachter is gastheer in de natuurgebieden en handhaving van gedragsregels hoort daarbij. Ze komen steeds meer in situaties terecht, die hun basistaak overstijgen en lopen tegen hun grenzen aan. Er is een forse impuls voor toezicht en handhaving nodig om de capaciteit voor toezichthouders op peil te brengen en veiligheid in het buitengebied te garanderen.

5.000 afvaldumpingen per jaar

Boswachters zijn een aanzienlijk deel van hun tijd kwijt aan het opruimen van rotzooi. Om een beeld te geven van het aantal afvaldumpingen in de natuur, hebben ze 6 weken lang bijgehouden welk afval is gevonden en hoeveel tijd het heeft gekost om het op te ruimen. In 6 weken tijd zijn er 232 afvaldumpingen geregistreerd in een deel van de Brabantse natuurgebieden. Dit betekent voor heel de Brabantse natuur zo’n 5.000 per jaar. Zwerfafval is niet meegerekend. Boswachter Luc Roosen: "Het afval dat je hier op de wagens ziet liggen is slechts het topje van de ijsberg. We vinden de gekste dingen: van koelkasten, bankstellen en andere huisraad tot asbest, drugsafval en lekkende olievaten. Je vraagt je af wat mensen bezielt om dit in de natuur te dumpen." Het opruimen van dit afval kost de natuurorganisaties samen ongeveer 3.500 uur per jaar.

Extra inzet nodig

De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt bij openbare besturen als rijk, provincie en gemeenten. De afgelopen jaren is de capaciteit voor toezicht in het buitengebied afgenomen. Het aantal groene toezichthouders is verminderd en binnen de politie zijn de prioriteiten verschoven. Het toezicht ligt nu op het bordje van de natuurorganisaties, particulieren en netwerkorganisatie Samen Sterk in Brabant. Afvaldumpingen, brandstichting, illegale wietplantages en stroperij komen steeds vaker voor en de pakkans wordt steeds kleiner. Terreinbeheerders leveren al heel veel handhavingsinzet, terwijl daar vanuit de overheid nauwelijks vergoeding tegenover staat. Dit vraagt dringend om extra financiële middelen voor toezicht en handhaving in het buitengebied. Dit kan niet ten koste gaan van de middelen voor het beheer van de natuur. De natuureigenaren de politie op om meer prioriteit te geven aan handhaving in het buitengebied van Brabant.

Meer informatie

Bekijk het dossier Afval in de natuur voor meer informatie over invloed van afvaldumpingen op de natuur.