Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Advies dierenartsen: bouw bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen langzaam af


Op maandag 23 april 2018 hebben twee onafhankelijke dierenartsen op verzoek van Staatsbosbeheer en Provincie Flevoland een tweede bezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen om het bijvoeren van de grote grazers te evalueren. Er werd een uitgebreide ronde door het gebied gemaakt. Er is geconstateerd dat de dieren zich minder rond de voerplekken ophouden.

Gras groeit

In diverse delen van de Oostvaardersplassen is de groei van het gras op gang gekomen en wordt er in die gebieden ook gegraasd. Op sommige voerplekken lag nog enig restvoer, waarvan geen gebruik wordt gemaakt omdat de dieren het smakelijkere, schaarse gras prefereren. Ook zijn diverse groepen herkauwende runderen waargenomen.

Langzaam afbouwen

Het advies van de dierenartsen is om het bijvoeren langzaam af te bouwen op de wijze zoals men nu doet tot het verstrijken van de ontheffing, die tot 5 mei geldt. Dat betekent dat op plekken waar veel restvoer ligt, het aanvullen tot de volgende dag wordt uitgesteld. Op de plekken waar het hooi opgegeten is, daar wordt het hooi aangevuld. Men gaat ervan uit, onvoorziene omstandigheden daargelaten, dat begin mei door de groei van de vegetatie (bijna) geen gebruik meer gemaakt zal worden van het aangeboden voer.

Meer informatie