Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Onafhankelijke dierenartsen tevreden over bijvoeren in Oostvaardersplassen


Afgelopen maandag 26 maart hebben twee onafhankelijke dierenartsen een bezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen. Ook waren vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland aanwezig, als ook de begeleidend dierenarts van de Oostvaardersplassen. Provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer gevraagd om twee onafhankelijke dierenartsen mee te laten kijken bij het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het doel was om de huidige situatie rond het bijvoeren van de grote grazers door Staatsbosbeheer te evalueren. 

Evaluatie bijvoeren

Er is een uitgebreide ronde door het gebied gemaakt, waarbij alle groepen dieren verspreid over het hele terrein zijn bezocht en beoordeeld. Alle voerplekken zijn bekeken en de algehele terreingesteldheid is in ogenschouw genomen. 

Voerplekken voldoende groot

Het is van belang dat de voerplekken voldoende groot zijn, zodat er geen verdringing plaatsvindt van zwakkere dieren of van de ene diersoort door de andere. Alle dieren dus ook de zwakkere moeten een kans krijgen om te eten. 

Geleidelijk voeren

Daarnaast moet het voeren geleidelijk gebeuren. Als het voeraanbod plots te royaal en te rijk is, kunnen de dieren dat fysiologisch niet verwerken. Staatsbosbeheer is begonnen met twee balen van ongeveer 450 kilogram op 7 plekken om de dag en dit is uitgebreid naar twee balen op tien voerplekken elke dag. In totaal dus 20 balen schraal hooi per dag. De dierenartsen adviseren de hoeveelheid hooi licht te verhogen. Staatsbosbeheer zal aan dit advies gehoor geven. 

Conclusie

Resumerend komen de dierenartsen tot de conclusie dat het bijvoeren door Staatsbosbeheer goed en met beleid gebeurt. De meningen zijn verdeeld over de omstandigheden die tot het bijvoeren hebben geleid, maar dat valt buiten het specifieke doel van dit bezoek. De opmerkingen van de dierenartsen hierover zijn doorgeleid naar de Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen, ook bekend als de Commissie Van Geel.

Doorgaan met bijvoeren

Staatsbosbeheer gaat door met bijvoeren totdat er weer voldoende voedsel in het gebied te vinden is. Daarnaast blijft Staatsbosbeheer benadrukken dat het niet wenselijk is dat bezoekers de dieren zelf gaan bijvoeren. De konikpaarden, Heckrunderen en edelherten in het gebied kunnen niet goed omgaan met appels, wortels, brood, koekjes, of hooi dat geschikt is voor landbouwdieren.