Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Cultureel erfgoedjaar: monumenten in spotlights


In januari 2018 start het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Een initiatief van de Europese commissie om mensen in contact te brengen met het vaak verborgen en onbekende erfgoed. Gedurende het jaar zijn er ook in ons land allerlei activiteiten rond dit thema. Staatsbosbeheer, dat een aanzienlijk deel van het Nederlandse cultureel erfgoed beheert, verbindt zich graag aan dit initiatief. Maandelijks organiseren we een speciale erfgoedactiviteit in één van onze cultuurhistorische parels. Eind januari staat de eendenkooi op de Hofmansplaat in de Biesbosch in de spotlights.

Rijke geschiedenis vol tradities

Nationaal Park De Biesbosch kent een rijke geschiedenis over het ontstaan van het landschap en het harde leven van de bewoners. Zij werkten met al wat de natuur te bieden had om een boterham te verdienen. Zo werd veel uit het gebied geoogst. Van onder meer jacht op eenden en visserij tot het verwerken van biezen, riet en griend waar mooie streekproducten van zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan vangkooien, kreeftenkorven, manden, schermen, rietdaken en zinkstukken. Mooie tradities die van generatie op generatie zijn overgedragen. 

Excursie naar eendenkooi

In een waterrijk gebied als De Biesbosch was al sinds de 16e eeuw het vangen van eenden een bron van inkomsten. In de 17e eeuw werden kooirechten verleend die tal van eendenkooien opleverden in het gebied. In de eendenkooi op de Hofmansplaat is nog te zien hoe dat allemaal in zijn werk ging. Veel eendenkooien worden nog steeds gebruikt, naar nu om eenden te ringen voor wetenschappelijk onderzoek. Op 28 januari 2018 is er een speciale erfgoedexcursie naar de eendenkooi Hofmansplaat.

Staatsbosbeheer en cultureel erfgoed

Staatsbosbeheer is eigenaar van een breed scala aan monumenten die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We beheren meer dan 800 Rijksmonumenten. Van buitenplaatsen, forten, kastelen, hunebedden en historische tuinen tot oude spoorbruggen en archeologische schatten. Het zijn monumenten van wereldklasse die onlosmakelijk verbonden zijn met het landschap waarin zij staan. Samen vertellen ze het verhaal over de geschiedenis van Nederland. We koesteren ons cultureel erfgoed en geven monumenten een nieuwe functie, met respect voor de historie en de natuur. Samen met overheden, ondernemers en honderden vrijwilligers zorgen we ervoor dat de monumenten en het landschap behouden en toegankelijk blijven. Lees meer over het erfgoed van Staatsbosbeheer.

Europees erfgoedjaar

Kijk voor meer informatie over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en alle activiteiten op Europeeserfgoedjaar.nl

Informatie over de activiteiten van Staatsbosbeheer in het erfgoedjaar vind je op Staatsbosbeheer.nl/cultureelerfgoed.