Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Regionale impuls voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie


14 publieke en private partijen hun samenwerking bekrachtigd met het sluiten van een bondgenootschap: Pact van Ruigenhoek. Hierin zijn de ambities vastgelegd voor onder meer de bescherming, maatschappelijke benutting en de promotie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze linie was lange tijd het geheime wapen van Nederland. Een bijzondere verdedigingslinie met water als bondgenoot om de vijand te weren. De militaire bolwerken, het strategische landschap en het watersysteem zijn unieke kernwaarden. Dit cultureel erfgoed met het natuurrijk landschap is goed bewaard gebleven en verdient het om te behouden voor toekomstige generaties.

Gezamenlijke ambities

In het Pact van Ruigenhoek zijn de ambities voor de komende vijf jaar beschreven. Jaarlijks wordt een actieprogramma opgesteld met kansrijke initiatieven die de ondertekenaars samen met maatschappelijke partijen gaan ontplooien. Op gebied van beschermen, toegankelijkheid, forten en linielandschap zelfvoorzienend te maken door toevoeging van functies, duurzaam beheer, onderhoud en energieopwekking, het verhaal van de waterlinie uit te dragen bij een (inter)nationaal publiek en bezoeken te stimuleren. 

De ondertekenaars zijn provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, De Bilt, Bunnik, Utrecht, Houten, Vianen, Wijk bij Duurstede, Nieuwegein, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel en Gooi en Vechtstreek. 

Wereld erfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie van 85 kilometer lang. Het is aangelegd tussen 1815 en 1940 en die loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De linie bestaat uit 50 forten, zes vestingsteden en wordt verbonden door ruim duizend militaire en waterbouwkundige objecten. De linie is een Nationaal Landschap, Rijksmonument en staat op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Staatsbosbeheer is eigenaar van 15 forten en beheert circa 2.000 hectare linielandschap in de Nieuwe Hollandse Waterlinie