Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Beheer en eigendom Grevelingen weer bij Staatsbosbeheer


Het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta beheert natuur- en recreatiegebieden in de Grevelingen en het Haringvliet. Omdat per 1 januari 2018 de provincies Zuid-Holland en Zeeland uit het schap stappen, heeft het bestuur voorgesteld het recreatieschap op te heffen. Grondposities en erfpachtcontracten in de Grevelingen worden dan overgedragen aan de oorspronkelijke eigenaar Staatsbosbeheer. De grondposities in het Haringvliet gaan naar omliggende gemeenten of andere eigenaren. Ook de zorg en de verantwoordelijkheid voor de natuur wordt overgenomen, zowel het natuur- en recreatiebeheer als het beleid en de ontwikkeling van de gebieden.

Erfpachtovereenkomsten

Voor erfpachtrelaties van Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta verandert er weinig. De erfpachtovereenkomsten gaan onveranderd mee in de overdracht. In sommige gebieden is het straks wel nodig een vergunning of een toestemming aan te vragen bij een ander loket. Over de overdracht van rechten en plichten zijn momenteel gesprekken gaande tussen het natuur- en recreatieschap en Staatsbosbeheer. Het bestuur van het schap heeft veel vertrouwen in de toekomstige situatie en werkt met de betrokken partijen naar een goede overdracht.

Planning

De provincies treden uit per 1 januari 2018. De overgebleven gemeenten zijn voornemens de gemeenschappelijke regeling per 2 januari 2018 op te heffen en de grondposities per 31 december 2017 over te dragen.