Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Rapport Alterra: damherten kunnen op de Haringvreter leven


In opdracht van de Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer heeft onderzoeksinstituut Alterra onderzocht of de Haringvreter voldoende ruimte en voedsel biedt voor een levensvatbare populatie damherten. Het rapport is vandaag uitgebracht. Conclusie van Alterra is dat de Haringvreter voldoende ruimte en voedsel biedt voor  de damherten.

Haringvreter

De Haringvreter is een bijzonder gebied in het Veerse Meer waar damherten leven. De dieren zijn nakomelingen van gehouden damherten. Over de mogelijkheden voor het beheer is lang discussie geweest. Het Ministerie van EZ bepaalde in 2015 dat de damherten onder de bescherming van de Flora- en Faunawet vielen. Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer hebben daarop aan Alterra gevraagd te onderzoeken of de Haringvreter voldoende ruimte en voedsel biedt voor de groeiende  populatie damherten.

Kern rapport

Conclusies en bevindingen uit het rapport vragen om heroverweging van het Provinciaal beleid en het monitoren van effecten op de natuur. De Haringvreter is een geschikt gebied voor damherten. Dit betekent dat er een derde leefgebied kan bijkomen, naast de Kop van Schouwen en de Manteling van Walcheren. De Provincie Zeeland, neemt de uitkomst mee bij de omzetting van de Natuurvisie in beleid. Dit traject start binnenkort en zal naar verwachting eind 2018 zijn definitieve beslag krijgen. 

Duurzame populatie

In het rapport wordt de ondergrens voor een duurzame instandhouding van een populatie damherten gesteld op ca 40-50 dieren. Harde informatie over negatieve effecten van de damherten op de Haringvreter ontbreekt tot op heden. Hiervoor is verder onderzoek noodzakelijk. Staatsbosbeheer hecht waarde aan de instandhouding van een duurzame populatie damherten op de Haringvreter en gaat de effecten op de natuur monitoren om het beheer van de damherten in de toekomst mogelijk te kunnen maken.

Downwload

Rapport Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer (PDF, 46 pag.)