Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Mooi Linieland Weekend


Op 17 en 18 juni 2017 staat het landschap van de waterlinies centraal tijdens de première van het Mooi Linieland Weekend. Een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met het Hollandse linielandschap, haar geheimzinnige militaire bolwerken en de prachtige natuur.

Ontdek de forten en omliggend gebied

Ontdek fietsend, wandelend of varend wat de rol van water als bondgenoot was. Ogenschijnlijk onopvallende landschapselementen krijgen zo een nieuwe betekenis. Onder begeleiding van boswachters en gidsen van diverse natuurorganisaties kun je o.a. de natuur proeven, op expeditie, fotograferen, in een bunker kruipen of vleermuizen en ijsvogels spotten.

Meer informatie: bekijk het overzicht activiteiten Staatsbosbeheer of ga naar mooilinieland.nl voor een overzicht van alle locaties.

Het tweede leven van de forten

De afgelopen jaren weten steeds meer bezoekers de forten van de waterlinies te vinden. Deze historische kolossen hebben een tweede leven gekregen met nieuwe functies, zodat ze toegankelijk en beleefbaar zijn voor iedereen. Het tussenliggende linielandschap was tot nu toe minder bekend. Je ziet hier prachtige open en groene gebieden, laag liggende polders die opzettelijk onder water gezet konden worden door sluizen, dijken en kanalen. Een staaltje water-ingenieurschap en vindingrijkheid in ons Hollandse Landschap. Daarom organiseren Stichting Liniebreed Ondernemen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland het‘Mooi Linieland’ weekend. Met forten als schakels én startpunten om het wonderlijke strategische landschap te ontdekken, alles aan elkaar verbonden.

UNESCO Werelderfgoed Nominatie

Een Werelderfgoed kan een monument, gebied of landschap zijn, met een natuurwaarde en/of cultuurhistorische waarde die uniek is in de wereld. Een Werelderfgoed moet volgens UNESCO beschikken over een “bijzondere universele waarde; het moet onvervangbaar en uniek zijn én als eigendom van de hele wereld worden beschouwd”. Het Nederlandse linielandschap en haar inrichting is zo uniek dat het ook de aandacht heeft van de UNESCO World Heritage Centre. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste Rijksmonument van Nederland en de Stelling van Amsterdam werd al in 1996 door UNESCO erkend als uniek en van groot belang om te behouden. Naar verwachting zullen beide linies in 2019 -als geheel- bestempeld worden als UNESCO Werelderfgoed. En zal hun naam prijken op de Werelderfgoedlijst naast 1050 andere UNESCO sites zoals de Chinese Muur, Mont Saint-Michel, de oude stad van Fez en de piramides van Gizeh. En terecht. Want nergens ter wereld vind je zo’n groot gebied waarin water ooit als bondgenoot fungeerde.

Gerelateerde nieuwsberichten

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten