Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Baanbrekende technologie haalt suikers uit houtsnippers voor chemie


Vijf grote ondernemingen hebben plannen voor het ontwikkelen van een bioraffinaderij op het Chemie Park Delfzijl. Ze hebben daartoe recent een principeovereenkomst ondertekend. Het gaat om technologiebedrijf Avantium, chemieconcern AkzoNobel, energiebedrijf RWE, groen nutsbedrijf Staatsbosbeheer en het regionale samenwerkingsverband Chemport Europe. De samenwerking is een belangrijke stap in de regionale ontwikkeling van de biobased economie door de omzetting van biomassa in hernieuwbare grondstoffen, zoals suikers en lignine.

Zambezi-proces

In Delfzijl zal gebruik worden gemaakt van nieuwe, baanbrekende technologie die is ontwikkeld door Avantium. Via het zogenaamde Zambezi-proces worden houtsnippers en grassen met behulp van zoutzuur op een kosteneffectieve wijze omgezet in zuivere suikers (glucose) en lignine. Baanbrekend is het feit dat die omzetting al bij kamertemperatuur plaatsvindt. De glucose is bij uitstek geschikt voor de productie van groene chemicaliën en materialen voor de chemische industrie van de toekomst. De zeer energierijke lignine is een prima hernieuwbare brandstof.

Houtsnippers

Staatsbosbeheer levert de houtsnippers, de belangrijkste grondstof voor de nieuwe fabriek. De snippers komen vrij uit het reguliere duurzame beheer van bos, natuur en landschap. AkzoNobel draagt zorg voor de benodigde infrastructuur, zoutzuur, nutsvoorzieningen en expertise. RWE zal de  grondstoffen voor het Zambezi proces leveren en het bio-residu uit lignine voor de opwekking van duurzame energie inzetten. Het recent opgerichte Chemport Europe ondersteunt initiatieven ter versterking van Noord-Nederland. Verdere partnerschappen en samenwerkingsverbanden zijn in ontwikkeling.

Lees meer in het Dossier Biomassa

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten