Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Recordaantal broedende zwarte sterns langs Zwarte Water


Al jaren legt Staatsbosbeheer met behulp van vrijwilligers broedvlotjes uit voor zwarte sterns. Jaarlijks worden er op 3 tot 4 locaties langs het Zwarte Water ongeveer 140 vlotjes uitgelegd. Een aanpassing bij de nestvlotjes heeft er voor gezorgd dat er veel meer jongen groot worden en dat heeft er toe bijgedragen dat de populatie geleidelijk is gegroeid van 60 paar in 2011 tot 101 paar in 2016. Zo’n hoog aantal was nog nooit eerder geteld in al die jaren dat de Werkgroep Zwarte Stern de broedvlotten uitlegt. Een mooie kroon op het werk.

De nesten

Jaarlijks broeden er in Nederland zo’n 1200 paar zwarte sterns waarvan 90% op vlotjes. Er zijn drie grote broedgebieden, waarvan Noordwest Overijssel de meeste paren herbergt. Vroeger broedden deze moerasvogels op drijvende planten zoals krabbenscheer en drijvende wortelbonken van waterlelies en andere waterplanten. Door de mindere waterkwaliteit en veranderend waterbeheer zijn deze broedplekken echter niet meer voorhanden en helpt Staatsbosbeheer de sterns door het bieden van alternatieve nestelplekken in de vorm van kleine vlotjes. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers van De Veldschuur in Rouveen, de Werkgroep Zwarte Stern, legt boswachter Jeroen Bredenbeek ieder voorjaar  zo rond eind april  de nestmatjes, nadat er eerst wat modder en plantenresten  zijn opgelegd als nestmateriaal.

Boswachtertip

De vogels zijn nu nog aan het broeden, maar over een paar dagen verschijnen de eerste jongen. Het is dan gebeurd met de rust in kolonies, want de ouders vliegen dan af en aan om de jongen te voeren. Een van de kolonies is goed te bekijken, die ligt nl. in een van de kolken bij Cellemuiden, langs de dijk Hasselt-Genemuiden. Vanaf de dijk kan men de vlotjes zien liggen en de activiteiten van de sterns met een verrekijker goed gade slaan. Goed is dan ook te zien, dat zwarte sterns ook weidevogels zijn, ze vangen vooral insecten in de hooilanden om de kolken. Maar als de jongen wat ouder zijn, worden ook visjes gevoerd die ze in sloten, kolken en in het Zwarte Water vangen.