Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Boeren en natuurbeheerders: van pachters naar partners


Op 21 juni werden in ’s-Graveland bij Natuurmonumenten de eerste certificaten ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ uitgereikt aan 39 agrarisch ondernemers. Deze ondernemers volgden een intensief cursusprogramma om het beheer van natuurlijke graslanden te professionaliseren. De cursus is onderdeel van het cursusprogramma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’, dat is ontwikkeld door stichting Vangroenewaarde samen met Staatsbosbeheer, CAH Dronten, HAS Den Bosch en Natuurmonumenten. 

Tegenstellingen verkleinen

Geert van der Veer, directeur van de stichting vangroenewaarde: “Onze ambitie is om de tegenstelling tussen natuur en landbouw te verkleinen. Daarbij zijn boeren en terreinbeheerders die elkaars taal spreken en natuurondernemers die in en met de natuur werken van onschatbare groene waarde.” Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten beaamt dat: “Natuurbeheerders hebben boeren nodig, in het bijzonder boeren die gezondheid van bodem en water centraal zetten en de natuur volwaardig onderdeel van hun bedrijfsvoering willen maken. We maken dan de stap van pachters naar partners waarmee we samen werken aan mooie natuur.”

Samen werkt beter

Herman Menkveld is een van de natuurboeren die vandaag een certificaat ontvangt: “Ik voel mij 100% boer, maar ik onderschrijf zeker niet alle hedendaagse landbouwmethoden. Ook ben ik een natuurliefhebber, maar geen gespecialiseerde ecoloog. Volgens mij is een goed opgeleide natuurboer ook een goede natuurbeheerder, omdat hij het overzicht behoudt tussen natuur en landbouw die elkaar zo hard nodig hebben. In overleg met Staatsbosbeheer beheer ik de natuurpercelen zo, dat de natuurwaarden groter worden, want ook hier geldt: samen werkt beter.”

Ook boswachters doen mee

Voor een optimale samenwerking is het ook belangrijk dat boswachters begrijpen waar ondernemers mee te maken hebben. Daarom doen niet alleen boeren mee, maar straks ook boswachters die vaak samenwerken met boeren en meer kennis op willen doen van de agrarische bedrijfsvoering. Voor geïnteresseerden is meer info over het cursusaanbod te lezen op de website: www.vangroenewaarde.nl. Een nieuwe cursus start in september, daarvoor inschrijven kan nu al.