Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Lichtprojectie ‘opent’ Haringvlietsluizen


De Haringvlietsluizen gaan op 20 en 21 mei even ‘open’. Met een lichtprojectie bij de Haringvlietdam in Stellendam, vragen de 6 natuurorganisaties van het Droomfondsproject Haringvliet samen met Rijkswaterstaat aandacht voor trekvissen als de steur; vissen die migreren tussen de zee en de rivieren.

De lichtprojectie bij de Haringvlietsluizen luidt op vrijdagavond 20 mei de World Fish Migration Day in die op zaterdag 21 mei plaatsvindt. Dit internationale initiatief vraagt wereldwijd aandacht voor het belang van open riviersystemen en trekvissen. Veilige trekroutes en verbindingen tussen rivieren en zee zijn noodzakelijk voor gezonde visbestanden en rivieren. Soorten die tussen de zee en de rivieren trekken, worden bedreigd door barrières als stuwen, dammen en sluizen, gebouwd voor waterbeheer, waterkracht en drainage.

Steur als symbool voor een gezonde delta en rivieren

De steur, de hoofdrolspeler in de lichtprojectie, staat symbool voor vele trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling die voor hun leven en voortplanting zowel de zee als de rivieren nodig hebben. Voor al deze vissen geldt dat ze een natuurlijke rivierdelta met zoet-zout overgangen, getijdenverschillen en een open verbinding naar zee nodig hebben. Als monding van twee grote Europese rivieren, de Maas en de Rijn, is het Haringvliet een belangrijke toegangspoort voor een groot Europees achterland. Een (gedeeltelijk) open Haringvliet is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde trekvisstand.

Lichtprojectie opent sluizen

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. De lichtprojectie laat zien hoe belangrijk de opening van de Haringvlietsluizen in 2018 voor trekvissen als de steur is. Zij kunnen dan niet alleen via de Nieuwe Waterweg, maar ook via het Haringvliet, hun paaiplaatsen verder stroomopwaarts bereiken. In aanloop naar 2018 wordt er vanuit het Droomfondsproject Haringvliet door zes natuurorganisaties en met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij hard gewerkt aan het herstel van een gezonde trekvisstand in en om het Haringvliet en in het bijzonder de terugkeer van de steur.

Première

De lichtprojectie is te zien op 20 en 21 mei vanaf half elf ’s avonds op het beheerkantoor van Rijkswaterstaat (Haringvlietplein 2, Stellendam). Vrijdagavond om 22.30 uur vindt de première plaats in het bijzijn van onder andere gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland en wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee. Ruben Smit, natuurfotograaf en ecoloog, houdt voorafgaand een inleiding.