Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Das gesignaleerd in Biesbosch


Na de zeearend, de visarend en de boommarter is er alweer een bijzondere diersoort in de Biesbosch gezien. Voor het eerst is er een gedocumenteerde waarneming van een das (Meles meles) in het natuurgebied. Begin mei werd op een cameravalcamera een foeragerende das gezien. In het begin van de jaren ’80 werden er haren, vermoedelijk van een das, in het gebied gevonden. Maar dat is nooit definitief vast komen te staan. De beelden op de camera zijn echter duidelijk: de das is in de Biesbosch.


Bron: Vrijwilligers natuur- en vogelwacht Biesbosch

Verbindingszones

Door uitbreiding van het natuurgebied en door groene verbindingszones heeft de das blijkbaar kans gezien naar de Biesbosch te trekken. Boswachter Thomas van der Es: ‘Het is bijzonder dat een das zich in een buitendijks gebied begeeft. De plek houden we geheim, maar we kunnen wel zeggen dat het heel bijzonder is dat er een das in Zuid-Holland is’. In de Biesbosch staan cameravallen opgesteld. Vrijwilligers checken de beelden regelmatig. Er wordt eigenlijk gehoopt dat binnenkort een otter (Lutra lutra) te zien is, maar een das was een bijzondere verrassing.

Gedrag

Dassen zijn erg schuw en vooral ‘s avonds en ’s nachts actief. De das wordt door kenners wel omschreven als een ‘kasteelheer’. Ze leven in zogenaamde burchten, waar wel 20 dassen bij elkaar kunnen leven. Een hechte dassenfamilie woont generaties lang in eenzelfde burcht, die ze regelmatig schoonmaken. Bovendien zijn ze heel sociaal, je ziet een das zelden alleen. Ze kunnen zwemmen. De das komt voor in bijna alle Nederlandse provincies, alleen in Zuid-Holland en Zeeland komt de das hooguit incidenteel voor.